Nieuws

Diaconale collecte tijdens de kerstdagen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Kerstcollectes

De kerstcollecte ’s staan dit jaar in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren. In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.  Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op www.kerkinactie/kerst. Geef liefde, geef uw gift.

De diaconie.


Kerst en Oud en nieuw in Metslawier / Niawier

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur, beginnend met een kerstkuier door Niawier

De dienst wordt verzorgd door: het Dreamteam

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie: "Kinderen in de Knel" 

Als koster doet dienst: Willem Weidenaar, Niawier

 

Zondag 25 december 1e Kerstdag

Dienst wederom in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Gezang 473: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

 

Maandag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur: Kinderkerstfeest in "Rehoboth" te Metslawier

met onder andere opvoering van de door de kinderen voorbereide Kerst-musical

De collecten zijn ook op deze tweede kerstdag voor: 1. de Kerk, 2. Kinderen in de Knel

 

Kinderkerstfeest met musical Het Dromenmuseum

Tijdens de adventsperiode gingen de verhalen bij de kindernevendienst over verwachting. In het adventsproject “Maak het mee” keken we met Jesaja, Johannes, Jakobus, en Jozef naar de toekomst. Zij vertelden dat mensen het mee kunnen maken: Een nieuw begin met overal vrede. De kinderen hebben elke week aan een ster gewerkt. Deze sterren zullen tijdens Kerst in de kerk te zien zijn.

Bij het Kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag sluiten we het project af. Tijdens deze dienst worden jullie meegenomen naar “Het Dromenmuseum”, een leuke musical over een museum, verschillende bijbelverhalen, maar ook over  kinderen van nu met hun eigen dromen. Eén droom is wel heel speciaal..…Deze droom gaat over een verhaal dat mooier is dan de mooiste droom. De musicalspelers en het kinderkoor zijn al wekenlang flink aan het oefenen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan Tweede Kerstdag allemaal naar Rehoboth in Metslawier. Het Kinderkerstfeest begint om 10.00 uur. Alle kinderen, hun ouders, pake’s en beppe’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 245: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier

 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

ook in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 176: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

Op 1 januari is er geen kindernevendienst. We starten in het nieuwe jaar op 8 januari weer met de kindernevendienst. Ook dan zijn alle basisschoolkinderen weer van harte welkom.

 

Als gemeente willen wij dit jaar op heel verschillende manieren met elkaar het kerstfeest, de geboorte van Jezus vieren. Op 24 december vanaf half 8 begint in "Nij Sion" in Niawier een kerstkuier voor het hele gezin. Een hele bijzondere manier om het geboorte verhaal van Jezus uit te beelden en samen te beleven.

Op eerste kerstdag om kwart voor 6 in de vroege ochtend wordt door muzikanten en zangers de kerstdag ingeluid met een rondgang door Metslawier. Wie mee wil doen mag zich om die tijd melden bij "café Veldzicht".*

De morgendienst op eerste kerstdag begint om 10 uur. Het is een dienst voor jong en ouder. Onder de preek krijgen de jongste kerkgangers de gelegenheid om de kerk even te verlaten om samen een kerststal te versieren en (af) te maken. We zingen bekende kerstliederen en 2 jongeren uit onze gemeente zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Op tweede kerstdag om 10 uur zal de kindernevendienst met een verrassende musical ons allen weer op een heel andere manier met het kerstverhaal in aanraking brengen.

Oudjaar en nieuwjaarsdag

Op oudjaarsavond komen we als gemeente bijeen in "Rehoboth". We overzien het afgelopen jaar maar kijken ook al een klein beetje vooruit naar het jaar 2017. We doen dit aan de hand van woorden uit Psalm 17.

Op Nieuwjaarsdag komen wij op de zondagmorgen bij elkaar om 10 uur. Voor een morgengebed. We staan in deze dienst, op de eerste dag van 2017 stil bij wat er in de kortste Psalm van de Bijbel staat: Psalm 117.

Even een herinnering !!

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: zaterdag 17 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Kerst-sing-in!

Op Zondag 18 dec. is er een Kerst-sing-in in de Protestantse Kerk te Oostrum.

Aanvang 16.00 uur. Het koor "De Lofstem"uit Ee e.o. gaat enkele liederen ten gehore brengen. Ook gaan we samen liederen zingen. Dirigent van het koor is: Jaep Meems. Het orgel wordt bespeeld door Erik Keekstra.

Na afloop staat er een hapje en een drankje voor U klaar. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten.

Komt allen!

Dienst zondag 4 december

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 17 december 2016 Gepubliceerd: maandag 28 november 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van a.s. zondag 4 december  

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier.

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

2e adventszondag / voorbereiding Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 440: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. landelijke collecte voor het Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Op deze tweede adventszondag zal muziekkorps "Soli Deo Gloria" uit Nes zijn medewerking verlenen aan onze dienst. De muziekvereniging is een fanfarekorps dat uitkomt in de vijfde divisie en staat onder leiding van dirigent Eelke de Jong.

Ook staan wij in deze dienst erbij stil, dat wij als gemeente op zondag 11 december met elkaar het Avondmaal willen gaan vieren.


Bijeenkomst 24 november a.s. (Tsjerke wêze mei inoar)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 08 november 2016 Gepubliceerd: dinsdag 08 november 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Onderstaande gemeenteleden willen u / jou uitnodigen voor een bijeenkomst in "Nij Sion" op donderdag 24 november a.s. We willen praten over wat er leeft binnen onze PKN-gemeente en hoe we 

de betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien!

Inloop met koffie om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Dus ook als je denkt: ik kom nooit / niet vaak in de kerk, maar ben wel geïnteresseerd in deze avond, van harte welkom!

Door samen te praten over ons geloof op persoonlijk vlak en ook in relatie met onze kerk en gemeente, hopen we nog meer betrokken te raken bij elkaar. Je geloof vertalen naar het leven van alledag. Dat valt vaak niet mee. Dan is het fijn om gesterkt te worden door bijzondere verhalen van mensen om je heen. Generaties die met elkaar praten over het geloof, dat is wat we graag willen bereiken deze avond. Dus kom, jong en oud! We maken er op deze manier een mooie avond van en hopen van u / jullie allemaal te horen wat je sterkt in het geloof, maar ook wat u / jij nodig hebt.

 

Anneke Allema,

Douwe de Groot,

Anja Kloostra,

Geziene Meinsma,

Betty Poleij,

Willem Weidenaar,

namens de PKN gemeente Metslawier-Niawier


 

Subcategorieën