Doopdienst zondag 30 oktober a.s.

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 oktober 2016 Gepubliceerd: zaterdag 22 oktober 2016 Geschreven door Harm Tolsma

Doopfeest zondag 30 oktober a.s.

Doriene van der Meulen en Waatze Machiela hebben de doop aangevraagd voor hun dochter Margriet Sygrid, geboren op 15 mei. Zusje van Gezina. Op haar geboortekaartje staat: “Twa hantsjes en twa fuotsjes, sa lyts en sa bysûnder, op nij meie wij belibje, sa’n unyk wûnder”.

Ook Ruben van der Leij en Wieke Meindersma willen hun zoontje en broertje Kay graag laten dopen. Hij is het broertje van Brend en geboren op 16 juni. “Sa moai, unyk, leaf en bysûnder. Tankber binne we mei ús twadde wûnder ” staat op zijn geboortekaartje. En Brend voegt daar aan toe: “Mem har búk is fan ‘e baan. No kin ik dy kroepkes en tútsjes jaan” Mei in tút fan Brend".

Ook Sikke Romke en Marika Wielstra hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Ealsen-David Bernt. Hij is geboren op 26 september. En broertje van Anne-Maria Jelsje. Op zijn geboorte kaartje staat: “Als ik dit wonder vatten wil dan wordt mijn hart van eerbied stil. Als ik jou zie zo klein en teer, kan ik slechts fluisteren: Dank u Heer. Wij leggen ook dit leven in Gods hand, daar is het veilig en geborgen. Een kind van U, een kostbaar pand, omringt door liefdevolle zorgen.”  

Tenslotte is de Heilige doop aangevraagd door Bote Hovenga en Nicole van der Mossel voor hun dochtertje Renske. Renske is geboren op 22 april 2016. Ook deze doop zal plaatsvinden op 30 oktober a.s., zodat er in die dienst 4 kinderen gedoopt zullen worden.

Een blijde zondag en gezegende dienst toegewenst, samen met al jullie familie, vrienden en met onze gemeente. Deze feestelijke dienst is D.V. 30 oktober a.s. ’s morgens om half 10 in Rehoboth. Voorganger is ds. L. Adema.


Hits: 5040