Zendingsdienst zondag 6 november 2016

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zondag 23 oktober 2016 Gepubliceerd: zondag 23 oktober 2016 Geschreven door Harm Tolsma

Van de zending

D.V. zondag 6 november is de ZEM-dienst in “REHOBOTH”. ZEM: staat voor (Zending, Evangelisatie en Missionaire Arbeid).

Vanaf half 10 staat de koffie/thee en limonade voor u / jou klaar. De dienst zelf begint om 10 uur.

Een dienst, waarin kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum zijn schilderijenreeks “Verwondering” laat zien. Na veel voorwerk (informatie inwinnen, wat zegt de Bijbel, contact met predikanten) kwamen de schilderijen klaar. Het koor “Sjong de Heare” uit Oosternijkerk zal ook in ons midden zijn en aan de dienst meewerken. Jannie Visser bespeelt het orgel. Dus het belooft al met al een bijzonder mooie dienst te worden.

De collecte (één rondgang) is deze keer voor de noodhulp in Haïti. In 2010 is Haïti door een zware aardbeving getroffen die 200.000 slachtoffers eiste. Nu is het land weer getroffen door de zeer zware orkaan Matthew. Deze tropische storm heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Honderden mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen raakten dakloos. Zo’n 1,4 miljoen mensen hebben hulp nodig: voedsel, schoon water, tentzeilen, matjes, hygiënepakketten, enz.

Schoon water en hygiëne zijn cruciaal om verdere uitbraak van cholera te voorkomen. De nood in Haïti is enorm, daarom gaat de opbrengst van de collecte via “TEAR” naar Haïti.

Graag tot zondag 6 november, u / jij bent van harte welkom!

Een hartelijke groet van de ZEM-leden

P.S. Heeft u / heb jij de Advents- en Wereld erfgoedkalender al gezien? We staan hiermee ook zondag 30 oktober in de kerk. U / jij kunt ook alvast bestellen, want in REHOBOTH en in NIJ SION lagen / liggen inkijk-exemplaren en bestellijsten. Bestellen kan!                                                                                                            

Er is op deze zendingszondag ook kindernevendienst.

Hits: 4701