Dienst van zondag 12 augustus 2018

in de Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel: lied 206 : 1 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster is: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 5 augustus 2018

die wordt gehouden in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 211b: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier


 

Dienst van zondag 29 juli 2018

in de Doarpstsjerke aan de Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 165: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 15 juli 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Te zingen lied voor de dienst: uit het liedboek, gezang 116: 1, 3, 5 en 8

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie, en er is een extra deurcollecte voor bloemen eigen kerk

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 8 juli 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zinbgen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 299: 1 t/m 3

de collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

Op deze zondag zullen meerdere belangrijke dingen worden gevierd. In de eerste plaats nemen de jongeren, die te oud en te groot zijn geworden voor de Reinbôge, afscheid van de kindernevendienst. Een grote stap zetten zij dit jaar na de vakantie als tieners naar het voortgezet onderwijs. Op die weg willen wij hen Gods zegen meegeven. Ook zullen in deze dienst de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, en zullen we van de mensen afscheid nemen die de kerkenraad verlaten. Het thema van deze dienst is: Trainen!!! We lezen Hebreeën 12:1-3, waar het gaat over: niet verslappen! Maar volhouden! Dat gaat dus over conditie, die getraind moet worden. 


Dienst van zondag 24 juni 2018

in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier
Aanvang dienst: 9.30 uur
Voorganger: onze oud-predikant ds. J. van Dijk, Dedemsvaart (Stadskanaal)
Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, lied 512: 1, 2, 3 en 7
De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie
Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier
Bijzonderheden: Aansluitend aan de dienst koffiedrinken, mede in verband met het 25 jarig predikantschap van ds. Van Dijk

Dienst van zondag 17 juni 2018

Heilig Avondmaalsdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek gezang 971 : 1 en 3

Lezing uit de Bijbel: Abraham, die bidt voor de inwoners van Sodom

De collecten zijn voor: 1. Diaconie (Avondmaalscollecte); 2. Kerk

Dienstdoende koster is: Erik Turkstra, Niawier


 

Dienst van zondag 3 juni 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Deze zondag ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal te houden in de dienst van 17 juni a.s.   

Te zingen lied voor de dienst uit de bundel "Sjongend Op Wei":  lied 406: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie /werelddiaconaat project Moldavië

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Deze zondag is er in de dienst ook een moment van voorbereiding voor het Avondmaal, dat wij als gemeente op 17 juni hopen te vieren. Dit komt zo uit, omdat in het weekend van 8,9 en 10 juni in Niawier het dorpsfeest zal worden gehouden, met op 10 juni een afsluitende tentdienst.