Kerkdiensten

Laatst bijgewerkt: dinsdag 06 juni 2023 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019
Geschreven door Sipke van der Veen

 

Zondag 11 juni Heilig Avondmaal

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

 

 

 

Zondag 28 juli 2019

Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 juli 2019 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019
Geschreven door Sipke van der Veen

Doarpstsjerke Metslawier 9.30 uur: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Lied voor de dienst: Liedboek voor de Kerken 328: 1, 2 en 3

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster: E. Bandstra

 

Zondag 4 augustus 2019

Kleastertsjerke Niawier 9.30 uur: Mw. A. C. Plantinga, Ee

Lied voor de dienst: Evangelische liedbundel 413: 1 en 4

Collecten: 1.Kerk  2.Diaconie

Dienstdoende koster: E. de Groot

Dienst van zondag 14 juli 2019

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 08 juli 2019
Geschreven door Harm Tolsma

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de Kerken, lied 123: 1, 2, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2.Diaconie

Dienstdoende koster is: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 7 juli 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 08 juli 2019 Gepubliceerd: dinsdag 02 juli 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 713: 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

Bijzonderheden: Overstapdienst, afscheid kindernevendienst van kinderen uit groep 8

Deze (overstap)-dienst is ingevuld met de jongeren uit groep 8 die dit jaar overstappen na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Het thema is: "Je staat niet alleen". En we luisteren ook naar toekomstdromen van jonge mensen. Daarom lezen we uit de Bijbel een verhaal dat daar heel goed bij past, over Jakob bij Bethel, die droomt over zijn toekomst. En die in zijn droom een ladder ziet tot aan de hemel toe.


Dienst van zondag 30 juni 2019

Laatst bijgewerkt: dinsdag 02 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 24 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

te houden  in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: dhr. G. H. Visser, Wouterswoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel lied 82: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/  werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is deze zondag: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 23 juni 2019 (Heilig Avondmaal)

Laatst bijgewerkt: maandag 24 juni 2019 Gepubliceerd: zaterdag 22 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Deze avondmaalsdienst is in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 680 verzen 1 en 5

In deze dienst lezen we uit de Bijbel: Deuteronomium 5:12-16, het gebod over de rustdag.

De collecten zijn voor: 1.Diaconie  2.Kerk

Dienstdoende koster is deze zondagmorgen Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: bediening van de Doop, kindernevendienst en kinderoppas


Dienst van zondag 16 juni 2019

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 juni 2019 Gepubliceerd: woensdag 12 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Bevestiging ambtsdragers

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 16 juni a.s. om 9.30 tijdens de dienst in "Nij Sion" in Niawier. Ook zal dan afscheid genomen worden van de aftredende ambtsdragers.

In de kerkenraad mogen wij de volgende gemeenteleden verwelkomen:

Sijbe en Geertje Postma als ouderling (duo-ambt)

Hennie Tijtsma als ouderling

Anneke Allema als ouderling-kerkrentmeester (verlenging als kerkrentmeester)

Gretha Braaksma als wijkconsulent

Margriet van der Veen als wijkconsulent

Sijke Sijtsma en Leo Mooibroek worden kerkrentmeester.

Verdere info omtrent de dienst:

Voorganger: eigen predikant ds. Lubbert Adema. In deze dienst ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Het te zingen lied voor de dienst is: Lied 675 verzen 1 en 2 uit het nieuwe liedboek

De collecten zijn voor: 1. Kerk en 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Jappie de Vries (Niawier)

Er is ook kinderoppas 


 

 

 

Dienst van Eerste Pinksterdag 9 juni 2019

Laatst bijgewerkt: woensdag 12 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 03 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkcentrum "Rehoboth" in Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 670: 1 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/ pinksterzending

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: bediening van de Doop, kindernevendienst en kinderoppas

We vieren op deze dag dat Jezus zijn Geest uitstort in mensen. Zodat wij enthousiast worden, weer warm lopen voor het geloof in God.

God woont in ons. Dus staan wij er nooit alleen voor in ons leven. Wat eens klein was als een mosterdzaadje -de kerk in het begin- kan uitgroeien tot een gemeente van Christus over de hele aarde. Wat soms een flakkerend vlammetje van geloof is in ons kan groeien – en kan gaan lijken op het licht van een vuurtoren: licht dat je de weg wijst, de veilige weg, de levensweg.

Pinksteren vieren is geloven in het wonder, dat ook bij mij en in onze gemeente het wonder kan gebeuren, telkens opnieuw.

Op Pinksterzondag zal de doop worden bediend aan 2 kleine kinderen uit onze gemeente: Oane Renze Meinema en Hidde Lieuwe Rispens. Zo is God ook vandaag aanwezig in het leven van onze kinderen. Zodat ook hun leven een leven vol goede vruchten mag worden. 


Zondag 16 juni a.s. hopen wij als gemeente de nieuwe ambtsdragers te bevestigen, en de nieuwe wijkconsulenten aan u voor te stellen. We zijn dankbaar en blij, dat ook deze keer mensen ja hebben gezegd. Tegelijk nemen wij afscheid van aftredende ambtsdragers, dankbaar voor hun inzet en de energie en tijd, die zij in dit bijzondere kerkenwerk hebben gestoken.