Dienst van zondag 17 december 2017

Derde adventszondag

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. W. Veltman, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Uit de nieuwe liedbundel, gezang 441: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier


 

Dienst van zondag 10 december 2017

Tweede adventszondag

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek gezang 464: 1, 2, 3 en 7

Te houden collecten: 1. Kerk, 2. Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

De "Sionsjongers" van Niawier verlenen hun medewerking aan deze dienst

Deze zondag lezen wij uit het boek van Jesaja over de zwaarden die zullen worden omgesmeed tot ploegscharen.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerkdienst van zondag 3 december 2017

Eerste advent

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel: Lied 99: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk /advent

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier


 Midden tussen alle gebeurtenissen in ons leven en in onze wereld breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd vol verwachting en hoop. Terwijl mensen zich bang afvragen, hoe het komen zal met onze wereld, met jou en mij, roept de Vader in de hemel mensen toe, dat we elkaar moeten troosten en moed inspreken. Want Hij komt, en Hij heet: God met ons. En Hij roept ons met zijn leven en zijn dood toe: God komt al het kwaad ten goede keren. 


Dienst van zondag 26 november 2017

Eeuwigheidszondag

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 947: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Eeuwigheidszondag: In deze dienst worden de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen genoemd. Na het noemen van de naam, mag een van de familieleden naar voren komen, om de kaars aan de Paaskaars aan te steken. Wij steken ook een kaars aan voor allen uit onze dorpen, die het afgelopen jaar gestorven zijn, die niet lid van onze kerk zijn, maar met wie wij ons vandaag verbonden voelen. Ook is er gelegenheid voor iedereen in de kerk die daaraan behoefte heeft een lichtje aan te steken voor iemand die wij missen, maar die wij meedragen in ons hart.

De volgende gemeenteleden zijn ons ontvallen:

26 januari Aaltje Swart – Heeringa, Stasjonswei 12, 88 jaar.

1 februari Afke Dijkma – van der Veer, Terpstrjitte 12, 76 jaar.

3 februari Froukje Braaksma – Kooi, Stasjonswei 10, 90 jaar.

18 februari Gerk Slager, Stasjonswei 25, 87 jaar.

3 maart Jan de Vries, Túnstrjitte 10, 82 jaar.

18 maart Sijmen Crans, Túnstrjitte 14, 78 jaar.

30 maart Foekje Kingma- Bosch, Stasjonswei 10, 90 jaar.

17 april Ida Visser – de Haan, Roptawei 15, 53 jaar.

30 april Douwina Braaksma – Hoekstra, Stasjonswei 12, 94 jaar.

4 mei Piet Sijtsma, Stasjonswei 12, 87 jaar.

13 juni Sjoerd Fokkens, Stasjonswei 26, 96 jaar.

16 juni Dirk Swart, Stasjonswei 6-4, 92 jaar.

25 augustus Bauke Spijksma, Wilhelminastrjitte 5, 74 jaar.

9 september Tine Visser, Stasjonswei 10, 85 jaar.

Allen die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede van uw ene Naam.

(Lied 733:1)


Dienst van zondag 19 november 2017

Heilig Avondmaalviering

in Dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Lied 882: 1 en 2 uit het "Nieuwe Liedboek"

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

In de Skûle is de Avondmaalviering om 10:45 uur


 

 

Dienst van zondag 19 november 2017

Dienst van zondag 12 november 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

om 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 972: 1, 2, 7 en 10

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier


Op deze zondag willen wij stilstaan bij woorden van Paulus, die hij geschreven heeft aan de kerk in Thessalonica, waarschijnlijk de oudste brief van Paulus die bewaard is gebleven. We lezen van zijn geloof, dat tenslotte niet alle mensen en machten die mensen onderdrukken en knechten het laatste woord zullen hebben, maar dat wij een Ander Koninkrijk verwachten.  Hoe Paulus in zijn tijd daar tegenaan keek, lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Denkt u eraan, dat wij op zondag 19 november het Avondmaal zullen vieren?


Dienst van zondag 5 november 2017

Zendingszondag

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd met koffie, thee of fris

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel lied 58: 1, 2 en 3

In deze dienst één collecte voor: Kerk in Actie / najaarszendingsweek

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier

Komt allen !!