Dienst van zondag 25 februari 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. B. van der Boon, Sûwald

2e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / 40-dagentijdcollecte /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 18 februari 2018

Deze zondag Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth"  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

1e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk in Actie / 40-dagentijd-collecte /noodhulp, 2. Kerk

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier

We lezen in deze dienst overeenkomstig de traditie in de kerk over de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht: Marcus 1:12-15.

In De Skûle is er om 10:45 uur viering van het Heilig Avondmaal


 

Dienst van zondag 11 februari 2018

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Te zigen lied voor de dienst: Gezang 303: 1, 2 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag bereiden we ons voor op de Avondmaalsviering van volgende week zondag 18 februari. We lezen vandaag uit de Bijbel Openbaring 3 : 14 - 22, waar staat:

Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand opendoet, zal ik binnen komen en samen eten.

Op zondag 18 februari vieren wij het Avondmaal. Deze viering wordt deze keer gehouden in Rehoboth. 


Dienst van zondag 4 februari 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: mevr. G. van der Galiën-Dorenbos, Damwoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 422: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is er weer de Reinbôge


Dienst van zondag 28 januari 2018

die wordt gehouden in doarpshûs "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze vroegere predikant ds. P. Monsma uit Middenmeer

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 186a: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


 

Dienst van zondag 21 januari 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel gezang 185: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen wij uit Mattheus 15:21-28, over een vrouw met een zieke dochter, waar in vers 27 het ineens gaat over de befaamde: kruimkes van ’s Heren tafel.


 

Dienst van zondag 14 januari 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit hetnieuwe liedboek, lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. een extra deurcollecte bij de deur voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondfag is de lezing uit Johannes 4 over Jezus’ ontmoeting met een vrouw uit Samaria bij de waterput. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de woorden uit vers 29: Er is iemand die alles van mij weet. 


Dienst van zondag 7 januari 2018

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag waren er geen diensten. De eerste dienst in het nieuwe jaar is dus aanstaande zondag 7 januari 2018 om 9.30 uur in Rehoboth te Metslawier. Voorganger deze zondagmorgen is ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst is er koffiedrinken in "de Schakel".