Dienst van zondag 16 juni 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 13 juni 2019 Gepubliceerd: woensdag 12 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Bevestiging ambtsdragers

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 16 juni a.s. om 9.30 tijdens de dienst in "Nij Sion" in Niawier. Ook zal dan afscheid genomen worden van de aftredende ambtsdragers.

In de kerkenraad mogen wij de volgende gemeenteleden verwelkomen:

Sijbe en Geertje Postma als ouderling (duo-ambt)

Hennie Tijtsma als ouderling

Anneke Allema als ouderling-kerkrentmeester (verlenging als kerkrentmeester)

Gretha Braaksma als wijkconsulent

Margriet van der Veen als wijkconsulent

Sijke Sijtsma en Leo Mooibroek worden kerkrentmeester.

Verdere info omtrent de dienst:

Voorganger: eigen predikant ds. Lubbert Adema. In deze dienst ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Het te zingen lied voor de dienst is: Lied 675 verzen 1 en 2 uit het nieuwe liedboek

De collecten zijn voor: 1. Kerk en 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Jappie de Vries (Niawier)

Er is ook kinderoppas 


 

 

 

Dienst van Eerste Pinksterdag 9 juni 2019

Laatst bijgewerkt: woensdag 12 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 03 juni 2019
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkcentrum "Rehoboth" in Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 670: 1 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/ pinksterzending

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: bediening van de Doop, kindernevendienst en kinderoppas

We vieren op deze dag dat Jezus zijn Geest uitstort in mensen. Zodat wij enthousiast worden, weer warm lopen voor het geloof in God.

God woont in ons. Dus staan wij er nooit alleen voor in ons leven. Wat eens klein was als een mosterdzaadje -de kerk in het begin- kan uitgroeien tot een gemeente van Christus over de hele aarde. Wat soms een flakkerend vlammetje van geloof is in ons kan groeien – en kan gaan lijken op het licht van een vuurtoren: licht dat je de weg wijst, de veilige weg, de levensweg.

Pinksteren vieren is geloven in het wonder, dat ook bij mij en in onze gemeente het wonder kan gebeuren, telkens opnieuw.

Op Pinksterzondag zal de doop worden bediend aan 2 kleine kinderen uit onze gemeente: Oane Renze Meinema en Hidde Lieuwe Rispens. Zo is God ook vandaag aanwezig in het leven van onze kinderen. Zodat ook hun leven een leven vol goede vruchten mag worden. 


Zondag 16 juni a.s. hopen wij als gemeente de nieuwe ambtsdragers te bevestigen, en de nieuwe wijkconsulenten aan u voor te stellen. We zijn dankbaar en blij, dat ook deze keer mensen ja hebben gezegd. Tegelijk nemen wij afscheid van aftredende ambtsdragers, dankbaar voor hun inzet en de energie en tijd, die zij in dit bijzondere kerkenwerk hebben gestoken.


Dienst van zondag 2 juni 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 03 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 27 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in doarpshûs "Nij Sion" te Niawier.

Aanvang dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. L. de Jong, Rinsumageest

Te zingen voor de dienst uit het nieuwe liedboek lied 666 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Eric Turkstra, Niawier


Diensten van zondag 26 mei 2019 en Hemelvaartsdag

Laatst bijgewerkt: maandag 03 juni 2019 Gepubliceerd: vrijdag 24 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag 26 mei

Leiding van de dienst: het Dreamteam

Dienst wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de kerken: lied 234 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is deze zondag: Renze Haaksma, Metslawier

 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sow-bundel lied 55 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier

 

Op donderdag 30 mei vieren we in de kerk Hemelvaartsdag. De Bijbel vertelt, dat na Pasen Jezus gedurende 40 dagen verschenen is aan zijn leerlingen. Maar op deze 40ste dag is Hij opgenomen in de hemel. Nu is Hij niet meer zichtbaar bij ons, maar door zijn Heilige Geest, die in ons woont en werkt. We lezen op deze dag het evangelie van Hemelvaartsdag uit Handelingen 1. Het thema voor Hemelvaartsdag is: Afscheid nemen bestaat niet!

Afscheid nemen bestaat niet

Ik ga wel weg maar verlaat je niet

Je moet me geloven

Al doet het pijn...

Ik wil dat je me los laat

En dat je morgen weer verder gaat

Maar als je eenzaam of bang bent

Zal ik er zijn..

(Marco Borsato)


 

Dienst van zondag 19 mei 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 mei 2019 Gepubliceerd: zondag 12 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Kerk- en Schooldienst

ditmaal wéér in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst uit het nieuwe liedboek: gezang 655: 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Invulling dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier 

Deze zondag is er een Kerk- en Schooldienst in "Rehoboth", waaraan personeel en kinderen van "De Rank" zullen meewerken. We staan samen stil bij het verhaal van Naomi en Ruth, die in een moeilijke tijd elkaar helpen. En die door alle mensen om hen heen die hen willen helpen, voelen dat ze altijd bij God mogen komen schuilen. Het thema is: Mag ik dan bij jou schuilen? Je kent die regel vast wel uit het bekende liedje van Claudia de Breij. Nu schoolkinderen meedoen, hopen we natuurlijk dat ouders, broers en zussen, pakes en beppes enz. ook komen kijken en luisteren.


Dienst van zondag 12 mei 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 12 mei 2019 Gepubliceerd: maandag 06 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkcentum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de kerken, lied 223 verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk  2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is Doede Douma, Metslawier

Moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?


Dienst van zondag 5 mei 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 06 mei 2019 Gepubliceerd: zondag 28 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst:  9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst uit het liedboek voor de kerken lied 219 verzen 1, 2 en 6

De collecten zijn voor: 1. de Kerk 2. Kerk In Actie / noodhulp

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag 5 mei staan wij in de dienst stil bij de slachtoffers van oorlog, en vieren wij dat wij in vrijheid mogen leven. U / jij bent natuurlijk daarbij van harte welkom.

Even over de daarna komende zondagen. Zondag 12 mei is het moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?

Alvast uw attentie gevraagd voor de daarop volgende zondag. Zondag 19 mei is er een dienst in de kerk in samenwerking met de kinderen van basisschool De Rank uit Metslawier. Het belooft een fijne dienst te worden, waar kinderen wellicht ouderen nog iets kunnen leren!


 

Dienst van zondag 28 april 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 28 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 24 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. Bin van der Boon, Suwâld

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 46: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier