Dienst van zondag 21 oktober 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Aanvangstijden: vanaf 9.30 samen koffiedrinken, vanaf 10 uur: gemeentezondag-dienst

Te zingen lied voor de dienst: uit de SOW-bundel, 411: 1 en 2

De collecten in deze dienst zijn voor:1. Kerk 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

tevens op deze zondag Kinderneven- en tienerdienst

We beginnen met koffie. Vanaf 10 uur is er een kerkdienst, daarnaast is er tegelijk kindernevendienst voor alle basisschoolleerlingen door de Reinboge. Ook is er tegelijk tienerdienst voor alle tieners van onze gemeente. Vlak voor de zegen komen we bij elkaar om de dienst af te sluiten. In deze dienst nemen we ook afscheid van Harm en Sinke Tolsma, die zijn verhuisd naar Dokkum.


Dienst van zondag 14 oktober 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Organisatoren dienst: de leden van het Dreamteam

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel, lied 425

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 7 oktober 2018

in kerkelijk centrum "REHOBOTH" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur: Israël-zondag

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek 726, verzen 1, 5 en 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. landelijke collecte GIRO 555  Slachtoffers Tsunami

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


 

Dienst van zondag 30 september 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J.G. Arensman, Drachten

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 146c, verzen 1, 3 en 7

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier


 

Dienst van zondag 23 september 2018

Startzondag

Ditmaal in de Annakerk te Hantumhuizen

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. L. Adema fan Mitselwier

Voor de dienst wordt gezongen::Uit het liedboek, gezang 216: 1, 2 en 3

De opbrengst van de collecten is voor: 1. Kerk (onkosten van deze dag); 2. Vredeswerk


Startzondag

Deze zondag combineren wij het uitstapje: Samen er op uit en de Startzondag. We gaan samen onderweg op de fiets, als dit mogelijk is in verband met het weer. Ook in de auto kunt u deze dag met ons samen er op uit. Bij slecht weer gaan we allemaal in de auto. Verzamelen doen we in Metslawier bij de Schakel en in Niawier bij Nij Sion. Om half tien vertrek vanuit Metslawier naar Niawier.

Daar komen we om ongeveer 20 voor 10 bij elkaar en fietsen we samen naar Hantumhuizen naar de Anna kerk. Het thema van dit seizoen is: Een goed gesprek, wie weet komen er onderweg al goede gesprekken op gang. Onder het genot van een kop koffie, thee of fris krijgen we uitleg over de geschiedenis van de kerk. Daarna is er een viering van het morgengebed geleid door ds. Adema.

In deze dienst is er een collecte voor de onkosten van deze dag. Dan vervolgen we onze tocht door het mooie landschap van Noord Friesland. Er is een route beschrijving aanwezig zowel voor de fietsers als automobilisten. Onderweg worden we nog eens getrakteerd op koffie en een versnapering.

Als we terugkomen in de Schakel in Metslawier kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje napraten over onze tocht in een goed gesprek. Als afsluiting eten we samen soep met brood.

Gaat u/ jij met ons mee deze dag? U / jij kunt je nog opgeven via de mail bij Willie Kloostra: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl of in Metslawier bij Geertje Postma, telefoon: 242009. In Niawier bij Tiny Weidenaar telefoon: 241700 of 0610415057. Ook opgeven al hebt u zich opgegeven voor het uitstapje: Samen er op uit.

De commissie, Samen er op uit

Dienst van zondag 16 september 2018

dienst waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Dienst in: dorpshuis "Nij Sion" te Niawier 

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het liedboek gezang 75: 1, 5 en 6

De collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

 

en in de Skûle wordt het Avondmaal om 10:45 uur gevierd: 


Dienst van zondag 9 september 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Praisedienst

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei - bundel, lied 23: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

De dienstdoende koster is: Doede Douma


 

Dienst van zondag 2 september 2018

te houden in dorpshuis "Nij Sion" tre Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 103c: 1, 2 en 5 

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk startzondag

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier