Diensten vóór Pasen en op de eerste Paasdag !!

Laatst bijgewerkt: donderdag 18 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 10 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 14 april Palmzondag

Deze dienst is in Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

Tevens is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Het te zingen lied voor de dienst is: Uit het Liedboek, lied 632: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk (Palmpasen)

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

 

Donderdag 18 april Witte Donderdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 195: 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1.Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag

yn de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 189: 1 en 4

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 14 april: Palmzondag. Traditioneel lezen we dan in de kerk over de intocht op een ezel van Jezus in Jeruzalem een week voor zijn kruisiging. Terwijl de kinderen surprises van Pasen rondbrengen in De Skûle, staan wij in de kerkdienst stil bij het 6e kruiswoord van Jezus: "Het is volbracht". Na de dienst van Palmzondag begint de zogenaamde: Stille Week. Gevuld met de vesperdiensten die dan worden gehouden.

Witte Donderdag is er een Avondmaalsviering, omdat de donderdag voor Pasen de avond was, waarop Jezus maaltijd hield met zijn leerlingen en bij de maaltijd het avondmaal hield. Op deze avond staan wij in de preek stil bij Johannes 13:1-15, waar wordt verteld dat Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. Goede Vrijdag staan wij stil bij de lijdensweg die Jezus is gegaan: de Via Dolorosa. We staan een ogenblik stil bij Jezus’ kruiswoord: "Heden zul je met Mij in het paradijs zijn". In deze dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Stille zaterdag: Paaswake. Om half 8 is er een wake in Nij Sion. We staan stil bij het moment dat Jezus van het kruis afgenomen is en bij zijn graflegging. Maar tegelijk zingen we liederen vol hoop en verwachting. Want als alles duister is, ontsteekt de Heer een lichtend vuur dat nooit meer dooft……

Zo willen wij ons in deze weken en dagen voorbereiden op het grootste feest dat de kerk kent: Pasen.

En dan de 1e Paasdag: Op eerste Paasdag 21 april is de dienst in het dorpshuis "NIJ SION" te Niawier.

De dienst begint om 9.30 uur

Voorganger is eigen predikant Lubbert Adema

Het te zingen lied voor de dienst is uit het Liedboek voor de Kerken, lied 215: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /Paascollecte

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Paasmorgen! De Heer is waarlijk opgestaan! Zo groeten gelovigen over de hele wereld elkaar op deze morgen. We zingen erover uit volle borst, wij zien het, maar doorgronden het niet. We staan met Maria van Magdala bij het open graf, waar zij meende dat Jezus de tuinman was. Of dat de tuinman Jezus was? Bekijk thuis op Google afbeeldingen maar eens een foto van het schilderij dat Rembrandt van deze scene heeft gemaakt. Dan ziet u Jezus als tuinman met een schep in de hand. Alsof met Pasen duidelijk wordt: God komt deze aarde omscheppen, herscheppen. De dood hoort bij de dingen die “voorbijgaan.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 dagentijd Kerk in actie!

Wij leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. We delen Jezus liefde met mensen, dichtbij en veraf. De collecte van 7 april is voor Rwanda, 25 jaar na de genocide. Een nieuw begin voor de weeskinderen in Rwanda. 14 april gaat de collecte naar een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken. Zij herbeleven Pasen door een spel met als uitkomst De Paasochtend, Jezus is opgestaan! Helpt u mee?

Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van 18 april gaat naar Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland. Hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Stichting INLIA biedt hulp, ondersteuning en geeft advies aan kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. Helpt u mee?


 

 

Dienst van zondag 7 april 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 14 april 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

5e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 543: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /40-dagentijdcollecte/zending

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

Op deze 5e zondag van de 40 dagentijd lezen we het vijfde kruiswoord van Jezus: Mij dorst! En dat de soldaten Jezus wijn met gal gaven te drinken, met een spons die gestoken was op een hysopstengel, volgens het evangelie van Johannes.


Dienst van zondag 31 maart 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 01 april 2019 Gepubliceerd: maandag 25 maart 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Pieter Monsma, Middenmeer

4e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek, gezang 539: 1, 2, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Dienst van zondag 24 maart 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 25 maart 2019 Gepubliceerd: maandag 18 maart 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

3e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst uit het Liedboek, gezang 538, verzen 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /40-dagentijdcollecte/kinderen in de knel

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Bijzonderheden: Er is kindernevendienst.

Deze zondag is de derde zondag van de 40 dagen tijd. Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Zij gaan werken aan de verrassing voor de bewoners van De Skûle, die op de zondag voor Pasen, op Palmzondag daar zal worden uitgedeeld. In de kerkdienst staan wij op deze zondag samen stil bij het zogeheten derde kruiswoord van Jezus: Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder, Joh. 19:26,27.

GEDICHT

Christus is niet in de wereld gekomen

opdat wij Hem zouden begrijpen,

maar opdat wij ons aan Hem vastklampen,

opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen

in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.

                                                                                           Dietrich Bonhoeffer


Zondag 10 Maart viering Heilig Avondmaal

Laatst bijgewerkt: maandag 18 maart 2019 Gepubliceerd: zondag 24 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

 


 Aanvang dienst 09.30 uur in Nij Sion

Op zondag 10 maart vieren wij het Heilig Avondmaal in Nij Sion

Het zal een viering zijn waar wij het brood en de beker zittend zullen ontvangen

Onze eigen predikant Ds. L. Adema zal in deze dienst voorgaan,

waar wij het zullen hebben over Lucas 23 vers 34A

Vader vergeef het hun ,want zij weten niet wat zij doen.

 De Avondmaalscollecte van 10 maart gaat naar het Rode Kruis

voor de hulp aan vluchtelingen uit Venezuela.

Ook is er op woensdag 13 maart een dienst,

voor gewas en arbeid in de Kleastertsjerke te Niawier om 19.30 uur

Thema deze dienst is ; GOD laat groeien

Dienst van zondag 24 februari 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 24 februari 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Jan van der Meer, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 531: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 17 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: woensdag 13 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in het kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 526 : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie /noodhulp

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Sjonggroep "de Sionsjongers" o.l.v. Zwaanette Dijkstra verleent zijn medewerking aan de dienst.

Thema van de dienst: Welke mensen feliciteert Jezus??


 

Dienst van zondag 10 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: vrijdag 08 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

DOOPDIENST

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Nieuwe liedboek 525 : 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Catechese en Educatie

Dienstdoende koster is: Hein  Braaksma, Niawier

Gedoopt worden: Matthijs Pel, zoon van Gerard en Hendrica Pel en Marin Verbeek, dochter van Sietze Verbeek en Tietsia Weidenaar. De familie Pel woont aan de Oerslach 6 in Metslawier en de familie Verbeek is woonachtig op het adres Master fan Loanstrjitte 16, eveneens in Metslawier.

We lezen over Johannes, die ook Jezus heeft gedoopt in de rivier de Jordaan.

Op 17 februari a.s. zullen de Sionsjongers zingen inde dienst.