Preekrooster 2017

    Preekrooster 2017 
         
Datum Tijd Kerk Informatie Voorganger, enz
         
01-01-2017 10.00 Rehoboth Nieuwjaarsdag ds. L. Adema
         
08-01-2017 9.30 Nij Sion   ds. R. de Pee, Feanwâlden
         
15-01-2017 9.30 Rehoboth   ds. L. Adema 
         
22-01-2017 9.30 Nij Sion   ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
         
29-01-2017 9.30 Rehoboth   ds. T. Abee
         
05-02-2017 9.30 Nij Sion Voorbereiding H. Avondmaal ds. L. Adema
         
12-02-2017 9.30 Rehoboth H. Avondmaal ds. L. Adema
         
19-02-2017 9.30 Nij Sion   ds. L. Adema
         
26-02-2017 9.30 Rehoboth Praisedienst dhr. T. v.d. Velde, Buitenpost
         
         
05-03-2017 9.30 Nij Sion 1e zondag 40 dagen tijd ds. L. Adema
     

(dienst met gehandicapten)

 

 
08-03-2017 19.30 Doarpstsjerke Bidstond ds. L. Adema
         
12-03-2017 9.30 Rehoboth 2e zondag 40 dagen tijd ds. P. Monsma, Krabbendam
         
19-03-2017 9.30 Nij Sion 3e zondag 40 dagen tijd ds. L. Adema
         
26-03-2017 9.30 Rehoboth 4e zondag 40 dagen tijd ds. R. de Pee, Feanwâlden
         
02-04-2017 9.30 Nij Sion 5e zondag 40 dagen tijd  ds. L. Adema
         
09-04-2017 9.30 Rehoboth Palmzondag ds. J.G. Arensman, Drachten
      Voorbereiding H. Avondmaal  
         
13-04-2017 19.30 Doarpstsjerke Witte Donderdag - H.A. ds. L. Adema
         
14-04-2017 19.30 Kleastertsjerke Goede Vrijdag ds. L. Adema
         
16-04-2017 9.30 Nij Sion 1e Paasdag ds. L. Adema
         
17-04-2017 9.30   2e Paasdag (geen dienst) -
         
23-04-2017 9.30 Rehoboth Jeugd- en gezinsdienst ds. L. Adema
         
30-04-2017 9.30 Nij Sion   mw. A.C.Plantinga, Ee
         
07-05-2017 9.30 Rehoboth   ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
         
14-05-2017 9.30 Rehoboth   ds. L. Adema
         
21-05-2017 9.30 Nij Sion   ds. L. Adema
         
25-05-2017 9.30 Doarpstsjerke Hemelvaartsdag ds. J van Buuren, Kollum
         
28-05-2017 9.30 Rehoboth Voorbereiding H. Avondmaal; ds. L. Adema
      slotdienst   
         
04-06-2017 9.30 Nij Sion 1e Pinksterdag  ds. L. Adema
         
05-06-2017 9.30 - 2e Pinksterdag (geen dienst) -
         
11-06-2017 9.30 Rehoboth H. Avondmaal ds. L. Adema
         
18-06-2017 9.30 Nij Sion   Dreamteam
         
25-06-2017 9.30 Rehoboth m.m.v. UDI Oosternijkerk  ds. L. Adema
         
02-07-2017 9.30 Nij Sion   ds. J. van Buuren, Kollum
         
09-07-2017 9.30 Rehoboth Slotdienst kindernevendienst ds. L. Adema
         
16-07-2017 9.30 Nij Sion   ds. L. Adema
         
      Aanvang zomervakantieperiode  
23-07-2017 9.30 Kleastertsjerke   ds. J.G. Arensman, Drachten
         
30-07-2017 9.30 Doarpstsjerke   dhr. J. Visser, Stiens
         
06-08-2017 9.30 Kleastertsjerke   ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
         
13-08-2017 9.30 Doarpstsjerke   ds. J. Koopmans, Eelde
         
20-08-2017 9.30 Kleastertsjerke   ds. L. Adema
         
27-08-2017 9.30 Doarpstsjerke   ds. H.F. de Vries, Dokkum
      Einde zomervakantieperiode  
         
03-09-2017 9.30 Rehoboth Praisedienst dhr. J. v.d. Meer, Oosternijkerk
         
10-09-2017 9.30 Nij Sion Voorbereiding H.A. ds. L. Adema
         
17-09-2017 9.30 Nij Sion H. Avondmaal ds. L. Adema
         
24-09-2017 9.30 Rehoboth Startzondag ds. L. Adema
         
01-10-2017 9.30 Nij Sion  

ds. A.C. Plantinga,  Ee

         
08-10-2017 9.30 Rehoboth School- en gezinsdienst ds. L. Adema
         
15-10-2017 9.30 Nij Sion   ds.  J.G. Arensman, Drachten
         
22-10-2017 9.30 Nij Sion   Dreamteam
         
29-10-2017 9.30 Rehoboth Jeugd- en gezinsdienst ds. L. Adema
         
01-11-2017 19.30 Kleastertsjerke Dankstond ds. L. Adema
         
05-11-2017 9.30 Rehoboth Zendingszondag  
         
12-11-2017 9.30 Nij Sion Voorbereiding H. Avondmaal ds. L. Adema
         
19-11-2017 9.30 Nij Sion H. Avondmaal ds. L. Adema
         
26-11-2017 9.30 Rehoboth Eeuwigheidszondag ds. L. Adema
         
03-12-2017 9.30 Nij Sion 1e advent  ds. J. van Buuren, Kollum
         
10-12-2017 9.30 Rehoboth 2e advent ds. L. Adema
         
17-12-2017 9.30 Nij Sion 3e advent ds. W. Veltman, Ee
         
24-12-2017 9.30 Rehoboth 4e advent ds. L. Adema
      Kerstnachtdienst  
         
25-12-2017 10.00 Rehoboth 1e Kerstdag ds. L. Adema
         
26-12-2017 10.00 Rehoboth 2e Kerstdag Kinderkerstfeest
         
31-12-2017 9.30 Nij Sion Oudejaarsdag ds. L. Adema
  19.30 Nij Sion Oudejaarsavond  
         
         
Informatie adressen kerken:    
         
Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 25, Metslawier  
Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7, Metslawier  
Nij Sion, Bornensisstrjitte 4, Niawier    
Kleastertsjerke, Tsjerkepaed 4, Niawier  
         
Hits: 1552