Contact

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 maart 2023 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Metslawier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar Bredewei 4, Niawier                    241700
Betty Poleij B. Bekkerstrjitte 12, Metslawier 241862
Scriba B. Meindersma

scriba@pkn-metslawier-niawier 

Postbus 15  9123 ZR Mitselwier

College van kerkrentmeesters Voorzitter: L Mooibroek
mooibroek@knid.nl
Secretaris: A. Allema-Dijkstra
krm.metslawier.niawier@gmail.com 
Afgevaardigde naar de Classis vacant
Administratie kerkelijke bijdragen H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie

H. de Wind

ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel”  L. Mooibroek
mooibroek@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
Techniek website website@pkn-metslawier-niawier.nl
Klachten kerkradio doorgeven aan L. Mooibroek mooibroek@knid.nl
Metslawier 06-53159364
Niawier 06-53159364
Hits: 15754