Contact

Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 juni 2022 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

 

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Metslawier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar  Bredewei 4, Niawier                    241700
  Betty Poleij  B.Beckerstrjitte 12, Metslawier 241862
Scriba W. Kloostra-de Groot

Grytmanswei 5, Niawier             241623

scriba@pkn-metslawier-niawier.nl

College van kerkrentmeesters Voorzitter: L Mooibroek
 mooibroek@knid.nl
  Secretaris: A. Allema-Dijkstra
annekeallema1970@gmail.com  
Afgevaardigde naar de Classis vacant  
Administratie kerkelijke bijdragen L. Rispens l.rispens@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie

H. de Wind

ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder   lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel”  L. Mooibroek
 mooibroek@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier    
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
   
Techniek website   website@pkn-metslawier-niawier.nl
Klachten kerkradio doorgeven aan  L. Mooibroek  mooibroek@knid.nl
Metslawier  D.J. Meinema  06 41522170
Niawier Sjouke Basteleur tel.: 242052
Hits: 13931