Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Metslawier en Niawier. 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Kerktelevisie: Rehoboth, kanaal nummer: 1966 of 2966. T:  0651625158

Kerktelevisie: Nij Sion,    kanaal nummer: 1967 of 2967. T: 0519-241778

https://www.facebook.com/pkn.metslawierniawier

Diensten:

Iedere zondagmorgen wordt er om half 10 vanuit Nij Sion een korte dienst gehouden. Aanwezig is de koster, dienstdoende ouderling, dominee en de voorzitters. In de diensten zal aandacht worden gegeven aan de collectes.

1e Paasdag: dienst in het teken van Pasen, met liederen over de opstanding van Jezus en woorden van bemoediging. Want de Heer is waarlijk opgestaan, dat mogen we belijden en zingen in deze crisistijd.

Woensdagavond worden de kerkklokken weer geluid en houd dominee een gebed in de Kleastertsjerke in Niawier om 7 uur.


 

Hits: 10221