Nieuws

Avondsmaalscollecte zondag 7 juni a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: donderdag 04 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Avondmaalscollecte diaconie zondag 7 juni a.s.

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Niemand laat zonder reden zijn vaderland, dierbaren en bezittingen achter. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging.

Vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, moeten weer helemaal bij nul beginnen. De diaconie wil graag het volgende project onder aandacht brengen. Het leven in een asielzoekerscentrum is niet gemakkelijk. De kinderen leven vaak geïsoleerd van de maatschappij, er is weinig contact met de Nederlandse maatschappij. Ze wonen klein en hebben weinig privacy. Daarom is het zo belangrijk dat de kinderen er eens uit kunnen. Zo kunnen ze even ontspannen en is er wat afleiding van de zorgen. Vluchtelingenwerk Nederland heeft hier Speciale vakantieweken voor vluchtelingkinderen en eenoudergezinnen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt. De diaconie  wil samen met u / jou dit project financieel ondersteunen.

En heeft u altijd al eens een asielzoekerscentrum willen bezoeken? Kom dan op zaterdag 13 juni a.s. naar de landelijke open dag van de azc’s. Maar ook de AZC's in Burgum en Drachten zijn dan geopend.Zie daarvoor de informatie op https://openazc.nl .

"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
 Hebreeën 13:3 (van site Jubilee Campaign). 

 


 

 

Zangkoor "de Lofstem" bestaat 100 jaar

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: dinsdag 19 mei 2015
Geschreven door Harm Tolsma

De Lofstem

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat het Christelijk gemengd koor “De Lofstem” te Ee is opgericht. In het kader van dit jubileum zal er op zaterdag 30 mei om 19.30 uur een jubileumconcert worden gegeven in de “Eben Haezer” kerk te Ee.

Het koor zal een optreden verzorgen samen met Canzone, het Damwaldster Keamerkoor en enkele solisten alles onder leiding van de dirigent Jaep Meems.

Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid het bestuur te feliciteren in “De Jister” te Ee.

Oud-leden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd, maar mocht iemand als zodanig geen uitnodiging hebben ontvangen stuur dan vóór 23 mei s.v.p. uw gegevens naar: Auck Doniastrjitte 10 9138SK Niawier, tel. 0519-242164 of e-mail: lizekedehaan@knid.nl.

Actie "heitje voor een karweitje"

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: maandag 18 mei 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Vrijdag 24 april gingen catechisanten en de jeugd van groepen 7 en 8 van de basisschool van Niawier een heitje voor een karweitje doen in Niawier. De opbrengst van de actie was voor het Thomashûs in Metslawier.
Op de foto's is te zien hoe de jeugd bezig was met de klusjes / klussen. Toen ze klaar waren werd de actie afgesloten met een heerlijke barbecue en gingen ze nog even ontspannen met touwdansen, enz., enz.
De opbrengst van de actie bedroeg € 311,72.

Dodenherdenking maandag 4 mei 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 25 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

 

Maandag 4 mei Dodenherdenking

Om 19:00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Doarpstsjerke te Metslawier, gevolgd door kranslegging bij het monument aan de Balthasar Bekkerstrjitte. Na afloop is er in "de Schakel" gelegenheid om samen met elkaar na te praten onder het genot van een kopje thee / koffie.

Voorganger in de dienst is ds. L. Adema, Metslawier-Niawier.

 

 

PASEN 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: woensdag 01 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Pasen 2015

Op velerlei manieren gedenken wij in onze gemeente het lijden en sterven van Jezus, en met Pasen vieren wij zijn Opstanding uit de dood.

Dienst Witte Donderdag 2 april in de Kleastertsjerke, Niawier 

Op de avond van deze donderdag gedenken wij als gemeente, hoe Jezus op de avond voordat Hij werd gearresteerd, samen met zijn leerlingen bij de maaltijd het avondmaal heeft gevierd. Hij riep ons op, om Hem te gedenken. Wij lezen in deze dienst uit Lucas 22 vers 14 tot en met 27. Daar gaat het over de vraag: wie is het belangrijkst?

Dienst Goede Vrijdag 3 april in "Rehoboth", Metslawier 

Op de avond van deze dag komen wij samen om het lijdensverhaal van Jezus te lezen en te horen. Dit jaar volgens het evangelie van Johannes. Vol verwondering horen we hoe Jezus in zijn leven en lijden alles wat Hij had heeft gegeven. En uiteindelijk, toen Hij alles gegeven had, gaf Hij zijn leven voor ons en onze wereld.

Paaswake 4 april

Dit jaar willen wij voor het eerst op de avond van Pasen iets organiseren met de tieners van onze gemeente. In Niawier zal een kruis gemaakt worden, dat door een aantal mensen naar Rehoboth in Metslawier zal worden gedragen om ongeveer half 10 's avonds. Na aankomst zal het kruis op het podium in de kerk geplaatst worden, waarna het podium voor het Paasfeest versierd wordt. We kijken naar de musical Jesus Christ Superstar. Voor tieners die zich daarvoor hebben opgegeven, zal er slaapgelegenheid onder begeleiding zijn in De Schakel. En na een paasontbijt gaan we samen naar de Paasviering.

Dienst op de 1e Paasdag, 5 april in "Rehoboth", Metslawier

De Heer is waarlijk opgestaan! Op Paasmorgen komen wij als gemeente samen, om als jong en oud samen met elkaar het grootste feest van de kerk Pasen te vieren. Het thema voor dit jaar is: Open handen! En we lezen vol verwondering in de Bijbel, wat er allemaal in ons leven mogelijk is, als God zijn open handen genadig naar ons mensen uitsteekt.

Peaskepower te Anjum

Op eerste Paasdag 's middag som 14.00 uur begint in De Dobbe in Anjum de Peaskepower. Een Paasviering met name voor jongeren. 

.....en tenslotte de dienst op 2e Paasdag, 6 april in de Kleastertsjerke, Niawier

 Voorganger in deze dienst is ds. R. Praamsma  uit Easterein. En ook hier bent u van harte welkom.

                                                                                                                                                  L.A.

 

 

Subcategorieën