Nieuws

PINKSTEREN IN VEENKLOOSTER

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 06 juni 2014
Geschreven door Harm Tolsma

In Handelingen 2 lezen we over de komst van de Heilige Geest:

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde." 

Dit gebeuren is het grondvlak, waarop het Pinksterfeest in Veenklooster is gebaseerd!

Het wordt gevierd met een gevarieerd programma: muziek, zang, een dienst in het bos, enz. enz.. Pak de Pinksterkrant er nog maar eens bij. Op de achterkant vindt u / vind jij het hele programma. Alle toegang is gratis, er wordt alleen gecollecteerd.

Zien we u, zien we jou op het Pinksterfeest in Veenklooster? Van harte welkom!

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM !!

N.B. Heeft u of heb jij onverhoopt geen pinksterkrant gekregen? Er liggen nog kranten in Nij Sion en Rehoboth!!     

 

Praisedienst in "Rehoboth"

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 25 mei 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 25 mei j.l.: Praisedienst in "Rehoboth" te Metslawier .

 

De dienst werd op deze zondag volledig ingevuld door gospelgroep "de Regenboog".

Thema van de dienst was: "The beginning of Life". Gebeden, samenzang, koorzang, kleine korte sketches, de meditatie en gedichten brachten samen de duidelijke boodschap, waarbij het nummer "The end of the beginning" centraal staat.

We stapten als het ware aan boord van een vliegtuig. Met de vraag van het team: "Stapt u, stap jij in"? Aan boord konden we genieten van prachtig gezongen nummers van de groep. Maar ook de samenzang ontbrak niet en ook de kinderen kregen volop aandacht.

Enfin kijk zelf maar naar enkele foto's hieronder.

2014-05-25 09.40.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-25 10.28.44

PKN jaarcijfers 2013 (overgenomen uit Nederlands Dagblad)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: vrijdag 25 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma

PKN verliest vooral leden door uitschrijving

LUNTEREN - De Protestantse Kerk verloor vorig jaar opnieuw tienduizenden leden: voor twee derde door uitschrijving, voor een derde door overlijden. 

Het verlies is ruim 76.000 leden. Er traden ruim 16.000 leden toe. Daarmee komt het totaal aantal leden uit op net iets meer dan 2 miljoen. Ongeveer 800.000 mensen zijn belijdend lid. De groep doopleden ligt op 880.000. Daarnaast zijn er ongeveer 344.000 mensen geregistreerd die niet zijn gedoopt en geen belijdenis hebben gedaan. De daling is grootst onder de 20 tot 65 –jarigen. Daarboven neemt het aantal leden toe.

Lees meer: PKN jaarcijfers 2013 (overgenomen uit Nederlands Dagblad)

Brief uit Bangui (C.A.R.)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 04 mei 2014 Gepubliceerd: zaterdag 19 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Bangui, 20 maart 2014

We geloven in die vrede, samen met hen !

Sinds een paar dagen ben ik terug in Bangui, de hoofdstad Van Centraal Afrika. Ik vertrok naar Bangui voor het eerst in november 2012, als permanent werkster van de beweging ATD Vierde Wereld samen met Michel, een Franse collega.

ATD Vierde Wereld verbindt wereldwijd mensen van verschillende oorsprong, sociale status, cultuur en levensbeschouwing om extreme armoede de wereld uit te helpen (voor meer informatie: www.atd-vierdewereld.nl). Ik woon en werk in 'La Cour' (=  binnenplaats), van waaruit wij jongeren en volwassenen ondersteunen in hun acties.

Lees meer: Brief uit Bangui (C.A.R.)

Subcategorieën