Nieuws

NBG-Bijbelquiz in regio

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 23 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op dinsdag 10 november wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. In deze quiz spelen mensen uit de verschillende plaatsen van Anjum tot Feanwâlden en Engwierum tot Hallum tegen elkaar. De quiz heeft als thema "samenspel" en is bestemd voor jong en oud.

De teams spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit drie rondes met tien (meerkeuze)vragen. Welk team scoort dit jaar het hoogst en wie wordt de beste speler? 

Er wordt gespeeld in teams van vier of vijf personen. U kunt zich als groep aanmelden. Het is ook mogelijk om u individueel aan te melden.

Iedereen is welkom op 10 november. Het is in de "VBG Nehemia" aan de Zaagmolenstraat 2 in Dokkum. De avond begint om half acht en zal rond half tien afgelopen zijn. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Aanmelden kan tot 1 november. Dit kan bij de vrijwilliger van het NBG in uw woonplaats. Voor Metslawier is dat Doede Douma en voor Niawier Sjoerd Keekstra. Het kan ook bij Ria Rispens, rayoncoach NBG, telefoonnummer 0519-321409 of op e-mailadres j.rispens@outlook.com .

 

Doopdienst

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 oktober 2015 Gepubliceerd: maandag 19 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
  • Bewerk
 

te houden in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur. Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema. In deze dienst zullen D.V. gedoopt worden twee kinderen uit onze gemeente.

Douwe de Groot en Anita Haisma hebben de doop aangevraagd voor hun dochtertje en zusje Ise Hanna. “Opnij in geskink út Syn hân oan ús tabetroud!” staat op Ise haar geboortekaartje.

Ook Lieuwe Klimstra en Annie Visser willen hun dochtertje en zusje graag laten dopen. “Tank foar dit wûnder, sa lyts en tear, God is de makker, oan Jo alle ear” staat op Jenice haar geboortekaartje.

Oproep kinderkerstfeest van de leiding kindernevendienst

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 31 januari 2016 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
Beste jongens en meisjes,
 
Enthousiaste kinderen gezocht voor ons jaarlijks kinderkerstfeest in Niawier/Metslawier.
 
Misschien wil je een kerstlied op instrument spelen of je wilt een cool kerstlied ten gehore brengen. Lijkt muziek/zang je wat, dan gaan we samen met jou een bijzonder en muzikaal kerstfeest neerzetten. Dus aarzel niet en geef je op.
 
Opgeven kan tot 30 november bij Linda Wierenga, tel.nr. 242 340
 
Groetjes van de leiding kindernevendienst

 

Dienst van zondag 18 oktober a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: donderdag 15 oktober 2015 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
  • Bewerk
in Nij Sion. Aanvang dienst: 9:30 uur

verzorgd door: het Dreamteam

Collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / Werelddiaconaat (het Ghanaproject)

Dienstdoende koster: E. Turkstra

Oproep aan alle kinderen: kom in je sportkleding naar de dienst! 

De dienst staat namelijk in het teken van sport en geloof. Ook je vrienden of vriendinnen (ook van je sportclub) mogen meekomen. Vraag maar eens of ze willen.

In deze dienst hebben we als gast Henri Ruitenberg, oud marathon schaatser en nu gastspreker van "Geloofshelden".

Aan het einde van de dienst is er een extra collecte bij de deur, deze is bestemd voor de "stichting Geloofshelden".  Deze collecte bevelen we van harte bij u en jullie aan. Met de opbrengst van collectes kunnen zij hun werk voortzetten. Voor meer informatie kijk op: www.geloofshelden.nl

Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen. Kunnen we nog even na praten over de dienst.

Tienerdiensten

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Hallo iedereen die naar de tienerdienst komt,

A.s. zondag 11 oktober is de eerste keer in de Doarpstsjerke in Metslawier, dat we weer samenkomen. We gaan dan gezellig beginnen met een ontbijt. Het lijkt ons leuk als iedereen wat meeneemt, zoals broodjes, kaas, hagelslag, enz., om het ontbijt tot een succes te maken. We zijn benieuwd wat we te eten krijgen! Voor drinken zorgen wij! Tot dan!

                                                                                                     Akke Greetje, Anita, Elma


 

Subcategorieën