Kerkenraad

Laatst bijgewerkt: woensdag 30 oktober 2019 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Samenstelling kerkenraad

Naam Adres telefoon functie
Ds. Lubbert Adema Skipfeartsein 26, Metslawier 346827 Predikant
Betty Poley B.Beckerstrjitte 12, Metslawier 241862 Voorzitter
Tiny Weidenaar Bredewei 4, Niawier 241700 Voorzitter

Willie Kloostra

Grytmanswei 5, Niawier 241623 Scriba
Hits: 8767