Overzicht sectoren en sectorenindeling

Laatst bijgewerkt: woensdag 30 oktober 2019 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Pastoraal team

Bij het pastoraal team vindt u een sectorouderling en een aantal contactpersonen voor het bezoekwerk en een diaken.

Bezoekwerk

De bezoekadressen zijn over een aantal personen verdeeld. U kunt vanuit uw pastoraal team tenminste eenmaal per jaar een bezoekje verwachten van een ouderling of een contactpersoon. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van een ouderling/contactpersoon verwacht. Daarnaast, het gaat om een pastoraal team, kunt u ook altijd de sectorouderling of de predikant aanspreke .

Overzicht sectoren 

Wijkindeling Protestantse gemeente Metslawier-Niawier 2019-2020
     
Sectie Straten wijkouderling/-consulent
1. De Oerslag Margriet Machiela (242082)
  Roptawei  
  Skûlestrjitte  
     
2. Reidswal Gretha Braaksma (wijkconsulent, 241875)
  Keechsdijk  
  De Singel  
  B. Bekkerstrjitte  
  Tsjerkebuorren  
     
3.  De Skûle Baukje Kingma  (wijkconsulent, 241418 )
  aanleunwoningen  
  De Klink  
  Stationswei  
     
4. M. fan Loanstrjitte Tiny Weidenaar (241700)
  Tunstrjitte  
  Wilhelminastrjitte  
     
5. It Skûtsje Sijbe en Geertje Postma (242009)
  De Snikke  
  De Pelfinne  
     
6. Skipfeartsein Henny Tijtsma (321929)/Margiet v.d. Veen (consulent, 242276)
  Julianastrjitte  
     
7. Siercksmawei Betty Poley (241862)
  Auck Doniastrjitte  
  Greate Stege  
  Kampsteech  
  Linepaed  
     
8. De Singel Geertje Weidenaar-Braaksma (241747)
  Bartenswei  
  Bornensisstrjitte  
  Terpstjitte  
  Mearswei  
     
9. De Skulp Willem Weidenaar (241747)
  Bredewei  
  Tsjerkepaed  
  Fellingswei  
  Grytmanswei  
  It Heech  
  Jaerlawei  
  Miedwei  
     
Scriba: W.Kloostra-de Groot, Grytmanswei 5, Niawier.       Tel. 0519-241623    
E-mail adres: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl    
     
Hits: 5672