Dienst van zondag 21 januari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 januari 2018 Gepubliceerd: maandag 15 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel gezang 185: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen wij uit Mattheus 15:21-28, over een vrouw met een zieke dochter, waar in vers 27 het ineens gaat over de befaamde: kruimkes van ’s Heren tafel.


 

Dienst van zondag 14 januari 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 15 januari 2018 Gepubliceerd: dinsdag 09 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit hetnieuwe liedboek, lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. een extra deurcollecte bij de deur voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondfag is de lezing uit Johannes 4 over Jezus’ ontmoeting met een vrouw uit Samaria bij de waterput. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de woorden uit vers 29: Er is iemand die alles van mij weet. 


Dienst van zondag 7 januari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 09 januari 2018 Gepubliceerd: donderdag 04 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag waren er geen diensten. De eerste dienst in het nieuwe jaar is dus aanstaande zondag 7 januari 2018 om 9.30 uur in Rehoboth te Metslawier. Voorganger deze zondagmorgen is ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst is er koffiedrinken in "de Schakel".  


Kerkdiensten rond de Kerst en Oud en Nieuw

Laatst bijgewerkt: dinsdag 09 januari 2018 Gepubliceerd: woensdag 20 december 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 24 december Doopdienst

Rehoboth 9.30 uur: ds. L. Adema, 4e advent

Lied voor de dienst: NLB 469: 1, 2, 3 en 5

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

Bijzonderheden: In deze dienst bediening van de doop aan Aukje Jildau Rispens

We lezen in deze dienst uit Jesaja 62, waar de profeet vertelt over de wereld waarin wij leven, en over de wereld waarop wij hopen voor onszelf en voor onze kinderen.  

 

Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: ds. L. Adema, in samenwerking met Dreamteam, en anderen

De kerstnachtdienst begint dit jaar om half 8, en is zo opgezet, dat iedereen, jong en oud, groot en klein, van harte welkom is. Het is een kerstnacht vol verrassingen in de kerk. En na afloop is er ook nog iets warms te drinken. Het thema is: Een witte kerst! 

 

Maandag 25 december 1e Kerstdag

Rehoboth 10.00 uur: ds. L. Adema, vanaf 9.30 uur koffie

Lied voor de dienst: EvGL 103: 1 t/m 4

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in actie/kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga 

Op de eerste kerstdag, staan wij in een feestelijke dienst stil bij de geboorte van onze Heer Jezus in Bethlehem. Het thema op kerstmorgen is: Er komen andere tijden! In deze kerstdienst worden ook de namen genoemd van de kinderen, die in onze gemeente het afgelopen jaar zijn geboren, en van wie wij bericht hebben ontvangen. De ouders kunnen na de dienst het geboortehandje, dat in de geboorteschaal is bewaard, mee naar huis nemen. Want het kind van Bethlehem heeft ons toen Hij volwassen was, laten zien en horen hoe God over onze kinderen denkt. Hij houdt ze in zijn hand. De kinderen die genoemd worden zijn: Norah Tjitske Rispens, geboren op 25 december 2016; Niek Willem Timmerman, geboren op 6 januari 2017; Yfke Weidenaar, geboren 30 januari 2017; Wybe Zijlstra, geboren 15 juni 2017; Aukje Jildau Rispens, geboren 22 juli 2017; Jetze en Fenna de Vries, geboren 12 september 2017; Matthijs Pel, geboren 11 oktober 2017...

 

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 10.00 uur: Kinderkerstfeest

Lied voor de dienst: SoW 32: 1, 2 en 3

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in actie/kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: D. Douma

 

Zondag 31 december Oudejaarsdag

Nij Sion 9.30 uur: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: EvGL 172: 1 t/m 4

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: E. Turkstra

31 december is er alleen een oudjaarsdienst ’s ochtends om half 10. Omdat Oudejaarsdag ditmaal op zondag valt. Het is mijn gewoonte (dominee Adema, red.) om met de jaarwisseling over de psalm te preken die het nummer heeft van het nieuwe jaar. Deze keer staan we dus stil bij de woorden uit Psalm 18.

 Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zijn er geen diensten. De eerstvolgende dienst in het nieuwe jaar is op zondag 7 januari 2018 om 9.30 uur in Rehoboth te Metslawier. Voorganger die zondagmorgen is ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst is er koffiedrinken in "de Schakel".  


 

Dienst van zondag 17 december 2017

Laatst bijgewerkt: woensdag 20 december 2017 Gepubliceerd: maandag 11 december 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Derde adventszondag

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. W. Veltman, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Uit de nieuwe liedbundel, gezang 441: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier


 

Dienst van zondag 10 december 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 11 december 2017 Gepubliceerd: dinsdag 05 december 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Tweede adventszondag

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek gezang 464: 1, 2, 3 en 7

Te houden collecten: 1. Kerk, 2. Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

De "Sionsjongers" van Niawier verlenen hun medewerking aan deze dienst

Deze zondag lezen wij uit het boek van Jesaja over de zwaarden die zullen worden omgesmeed tot ploegscharen.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerkdienst van zondag 3 december 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 05 december 2017 Gepubliceerd: dinsdag 28 november 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Eerste advent

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel: Lied 99: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk /advent

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier


 Midden tussen alle gebeurtenissen in ons leven en in onze wereld breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd vol verwachting en hoop. Terwijl mensen zich bang afvragen, hoe het komen zal met onze wereld, met jou en mij, roept de Vader in de hemel mensen toe, dat we elkaar moeten troosten en moed inspreken. Want Hij komt, en Hij heet: God met ons. En Hij roept ons met zijn leven en zijn dood toe: God komt al het kwaad ten goede keren. 


Dienst van zondag 26 november 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 28 november 2017 Gepubliceerd: dinsdag 21 november 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Eeuwigheidszondag

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 947: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Eeuwigheidszondag: In deze dienst worden de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen genoemd. Na het noemen van de naam, mag een van de familieleden naar voren komen, om de kaars aan de Paaskaars aan te steken. Wij steken ook een kaars aan voor allen uit onze dorpen, die het afgelopen jaar gestorven zijn, die niet lid van onze kerk zijn, maar met wie wij ons vandaag verbonden voelen. Ook is er gelegenheid voor iedereen in de kerk die daaraan behoefte heeft een lichtje aan te steken voor iemand die wij missen, maar die wij meedragen in ons hart.

De volgende gemeenteleden zijn ons ontvallen:

26 januari Aaltje Swart – Heeringa, Stasjonswei 12, 88 jaar.

1 februari Afke Dijkma – van der Veer, Terpstrjitte 12, 76 jaar.

3 februari Froukje Braaksma – Kooi, Stasjonswei 10, 90 jaar.

18 februari Gerk Slager, Stasjonswei 25, 87 jaar.

3 maart Jan de Vries, Túnstrjitte 10, 82 jaar.

18 maart Sijmen Crans, Túnstrjitte 14, 78 jaar.

30 maart Foekje Kingma- Bosch, Stasjonswei 10, 90 jaar.

17 april Ida Visser – de Haan, Roptawei 15, 53 jaar.

30 april Douwina Braaksma – Hoekstra, Stasjonswei 12, 94 jaar.

4 mei Piet Sijtsma, Stasjonswei 12, 87 jaar.

13 juni Sjoerd Fokkens, Stasjonswei 26, 96 jaar.

16 juni Dirk Swart, Stasjonswei 6-4, 92 jaar.

25 augustus Bauke Spijksma, Wilhelminastrjitte 5, 74 jaar.

9 september Tine Visser, Stasjonswei 10, 85 jaar.

Allen die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede van uw ene Naam.

(Lied 733:1)