Diensten van zondagen 8 en 15 april 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 24 april 2018 Gepubliceerd: zaterdag 07 april 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 8 april

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 542: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

 

Zondag 15 april

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 162: 1, 4, 5 en 6

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is de "Reinbôge" weer open


 

Diensten van bidstond 14 maart en zondag 18 maart 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 18 maart 2018 Gepubliceerd: dinsdag 13 maart 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Woensdag 14 maart Bidstond

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst is:  Gezang 95: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier

Op woensdag 14 maart is er Bidstond voor gewas en arbeid. We lezen Psalm 127, en het thema is: "aan ’s Heren zegen is het al gelegen". Het is goed om er samen bij stil te staan, dat elk jaar inderdaad de handen uit de mouwen moeten, er gewerkt moet worden en het land bewerkt. Maar dat het soms ook goed is even de tijd met elkaar te nemen, om de handen te vouwen. 

Zondag 18 maart

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Organisatie van de dienst: Dreamteam, 5e zondag in de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied verzen 6 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/40-dagentijdcollecte /kinderen in de knel

Dienstdoende koster is: R. Haaksma, Metslawier

Dienst van zondag 11 maart 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 maart 2018 Gepubliceerd: zondag 04 maart 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag is de 4e zondag in de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster: Doede Jongeling, Metslawier 

Medewerking aan de dienst verlenen: De Bliide Sjongers üt Kollum.Ditmaal een zeer speciale dienst n.l. van en ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint iets later om 10 uur. Medewerking zal worden verleend door het bijzondere koor De Bliide Sjongers uit Kollum, het koor bestaat uit zo’n 30 leden.

De dienst wordt gehouden in Rehoboth, en niet in Nij Sion. Een andere keer ruilen we terug. Ook zal Alie de Jong meewerken in deze dienst met haar dwarsfluit. Het thema van deze dienst is: God zorgt voor jou! 


Dienst van zondag 25 februari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 27 februari 2018 Gepubliceerd: zondag 18 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. B. van der Boon, Sûwald

2e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / 40-dagentijdcollecte /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 18 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 18 februari 2018 Gepubliceerd: donderdag 15 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Deze zondag Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth"  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

1e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk in Actie / 40-dagentijd-collecte /noodhulp, 2. Kerk

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier

We lezen in deze dienst overeenkomstig de traditie in de kerk over de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht: Marcus 1:12-15.

In De Skûle is er om 10:45 uur viering van het Heilig Avondmaal


 

Dienst van zondag 11 februari 2018

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 februari 2018 Gepubliceerd: zondag 04 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Te zigen lied voor de dienst: Gezang 303: 1, 2 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag bereiden we ons voor op de Avondmaalsviering van volgende week zondag 18 februari. We lezen vandaag uit de Bijbel Openbaring 3 : 14 - 22, waar staat:

Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand opendoet, zal ik binnen komen en samen eten.

Op zondag 18 februari vieren wij het Avondmaal. Deze viering wordt deze keer gehouden in Rehoboth. 


Dienst van zondag 4 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 04 februari 2018 Gepubliceerd: maandag 29 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: mevr. G. van der Galiën-Dorenbos, Damwoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 422: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is er weer de Reinbôge


Dienst van zondag 28 januari 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 29 januari 2018 Gepubliceerd: dinsdag 23 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

die wordt gehouden in doarpshûs "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze vroegere predikant ds. P. Monsma uit Middenmeer

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 186a: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier