Dienst van zondag 9 september 2018

Laatst bijgewerkt: woensdag 12 september 2018 Gepubliceerd: zondag 02 september 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Praisedienst

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei - bundel, lied 23: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

De dienstdoende koster is: Doede Douma


 

Dienst van zondag 2 september 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 02 september 2018 Gepubliceerd: donderdag 30 augustus 2018
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in dorpshuis "Nij Sion" tre Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 103c: 1, 2 en 5 

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk startzondag

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier


 

 

Dienst van zondag 26 augustus 2018

Laatst bijgewerkt: donderdag 30 augustus 2018 Gepubliceerd: zondag 19 augustus 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: da. E, J. M. Peersmann uit Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 229: 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster voor en tijdens de dienst: Eeltsje de Groot, Metslawier


 

Dienst van zondag 19 augustus 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 19 augustus 2018 Gepubliceerd: vrijdag 17 augustus 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: da. A. Groenendijk-Meindersma, Klundert

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 231: 1, 3 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 12 augustus 2018

Laatst bijgewerkt: vrijdag 17 augustus 2018 Gepubliceerd: zondag 05 augustus 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel: lied 206 : 1 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster is: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 5 augustus 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 05 augustus 2018 Gepubliceerd: maandag 30 juli 2018
Geschreven door Harm Tolsma

die wordt gehouden in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 211b: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier


 

Dienst van zondag 29 juli 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 30 juli 2018 Gepubliceerd: dinsdag 24 juli 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke aan de Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 165: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 15 juli 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 24 juli 2018 Gepubliceerd: vrijdag 13 juli 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Te zingen lied voor de dienst: uit het liedboek, gezang 116: 1, 3, 5 en 8

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie, en er is een extra deurcollecte voor bloemen eigen kerk

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier