Dienst van zondag 20 januari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 24 januari 2019 Gepubliceerd: vrijdag 18 januari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in de Rehobothkerk  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 518: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Oecumene (zondag voor de eenheid)

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Hij vraagt Jezus: bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Wij lezen dit in Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu één zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee? 

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is, We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Dienst van Zondag 13 januari 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 januari 2019 Gepubliceerd: woensdag 09 januari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Lied 517: 1, 4 en 5 uit de nieuwe liedbundel

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie, 3. deurcollecte voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag lezen we over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. We lezen dat uit Lucas 5 : 27- 39. Daar staat ook het omgekeerde van ons spreekwoord: oude wijn in nieuwe zakken. Jezus zei: niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Dat is wel even iets anders.

Vooruitblik: Op zondag 20 januari lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu 1 zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee?

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is. We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Zondag 6 januari dienst in Rehoboth

Laatst bijgewerkt: woensdag 09 januari 2019 Gepubliceerd: maandag 17 december 2018
Geschreven door Harm Tolsma

op Zondag 6 januari is er een dienst in Rehoboth om 09.30 uur

voorganger is mevr. J Kerkhof uit Hantumhuizen

Voor de dienst zingen NLB 513: 1, 4

Na de dienst is er koffie drinken in de Schakel

 

Zondag 13 januari is er een dienst in Nij Sion om 09.30

voorganger is Ds. L. Adema

Dienst van zondag 16 december 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 17 december 2018 Gepubliceerd: woensdag 12 december 2018
Geschreven door Harm Tolsma

welke wordt gehouden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predkant ds. L. Adema

Derde adventszondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek lied 445 : 1 en 2

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier 

We lezen in deze dienst over de profeet Sefanja, die leefde tussen 650 en 600 voor Christus. Hij vertelde de mensen -aan het eind van zijn boek- dat God in ons midden zal zijn en dan zal er een grote Bevrijdingsdag aanbreken en iedereen zal blij worden.

Jezus is onze hoop dat God in ons midden is en dat de grote Bevrijdingsdag voor de wereld komen zal.


 

Dienst van zondag 9 december 2018

Laatst bijgewerkt: woensdag 12 december 2018 Gepubliceerd: zaterdag 08 december 2018
Geschreven door Harm Tolsma

welke wordt gehouden in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. G. Riemersma, Dokkum

Tweede adventszondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek, lied 441 : 1, 3 en 6

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Pastoraat

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: Er is ook kindernevendienstDienst van zondag 25 november 2018

Laatst bijgewerkt: zaterdag 08 december 2018 Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Eeuwigheidszondag

Deze dienst is in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 191: 1 en 3

De collecten zijn deze zondag voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier


Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Op deze Eeuwigheidszondag gedenken wij als gemeente allen, die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Wij noemen de namen van hen die lid zijn geweest van onze gemeente voor wie familieleden een kaars kunnen aansteken. De witte steen met de naam van de overledenen zal na afloop aan hen die zijn achter gebleven worden meegegeven. Tevens staan we stil bij de mensen die geen lid van onze gemeente waren, die overleden zijn. Ook voor hen wordt ook een kaars aangestoken.

Daarna krijgt ieder gelegenheid een lichtje aan te steken voor degenen die we missen maar die wij ons leven lang meedragen in ons hart.

Er is tijdens deze dienst oppas geregeld voor de kleine kinderen. Ook is er kindernevendienst. De kinderen kunnen daar voor de dienst al naar toe gaan. Zij komen dan terug in de kerkzaal tijdens de collecte, vlak voordat wij de overledenen gedenken. We hopen op een troostvolle en bemoedigende dienst.


Dienst van zondag 18 november 2018

Laatst bijgewerkt: donderdag 22 november 2018 Gepubliceerd: dinsdag 13 november 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Heilig Avondmaal

De dienst wordt gehouden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 174: 1 t/m 4

De te houden collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is: :Eric Turkstra

Deze zondag lezen we uit de Bijbel: Markus 12:38 - 13:2. Daar gaat het over een offer brengen, over veel geven, een leven geven.

In de Skûle is de avondmaalsviering om 10:45 uur


 

 

Dienst van zondag 11 november 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 november 2018 Gepubliceerd: maandag 05 november 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Zendingszondag

organisatie dienst: zendingscommissie Z.E.M.  

De dienst wordt gehouden in  kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier

De dienst begint om 10.00 uur

Voorgangster is mevrouw A. Plantinga uit Ee

Gastspreker is dhr. T. Zijlstra 

Vanaf 9:30 uur is er koffie, thee of iets anders voor de kinderen

In deze dienst tevens voorbereiding Heilig Avondmaal

Het te zingen lied voor de dienst uit de bundel Sjongend op Wei, lied 168: 1, 4, 5 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster: is Doede Douma, Metslawier 

“Dankbaarheid en Dienstbaarheid” is het thema van de zendingsdienst. De dienst begint om 10 uur, maar vanaf half 10 is er inloop met koffie, thee en iets te drinken voor de kinderen. De dienst zal worden geleid door mevr. A. Plantinga, met medewerking van de leden van de ZEM. In deze dienst hebben we de heer Teake Zijlstra uit Hurdegaryp uitgenodigd om iets meer te weten te komen over en te zien van het land Moldavië. In het bijzonder over de projecten, die door onze gemeente worden gesteund, want ook volgend jaar gaat onze steun nog naar Moldavië. De collecte (1 rondgang) is deze keer voor de kinderen in Moldavië (Youth for Christ Moldava). In het armste land van Europa worden veel kinderen aan hun lot overgelaten en zwerven op straat. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken om geld te verdienen of hebben troost gezocht in de alcohol. De kerken en YFC hebben de handen ineen geslagen en vangen de kinderen op in naschoolse opvang in de kerken. Hier krijgen ze aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk, ook kunnen ze sporten en creatieve activiteiten doen. Alles wordt begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst hoe het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan. Een ervaring, die de rest van hun leven met hen meegaat.

De leden van de zendingscommissie hopen u allemaal D.V. zondag 11 november in Rehoboth te mogen begroeten, ook kan er dan nog een Adventskalender (€ 1, -), Zendingserfgoedkalender (€ 9, -) en/of een kiprollade (€ 10, -) t.b.v. het Pinksterfeest in Veenklooster besteld worden.