Dienst 5 oktober 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 03 oktober 2014 Gepubliceerd: vrijdag 03 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van 5 oktober 2014 (schoolkerkdienst)

in "Rehoboth", Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

 

Voorganger: ds. L. Adema

Invulling dienst: samen met de kinderen van "de Boarne" van Niawier en "de Rank" te Metslawier

 

Zingen voor de aanvang van de dienst: Gezang 285 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. de Kerk en 2. "Kerk en Israël"

De dienstdoende koster is: mw. G. Poutsma-Jongeling, Metslawier

Het thema van de dienst is: "GROEN LICHT".

 

 

 

 

Dienst van 28 september 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 20 september 2014 Gepubliceerd: zaterdag 20 september 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van 28 september 2014 (startzondag)

Dienst in: NIJ SION, NIAWIER 

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 281

Te houden collecten: 1. voor de kerk; 2. voor de onkosten van deze startzondag

De dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

 

 

Dienst zondag 21 september 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 20 september 2014 Gepubliceerd: zaterdag 20 september 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 21 september 2014

 

Dienst in: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A. Bouman, Leeuwarden

Zingen voor de dienst: Gezang 280

De collecten zijn voor: 1. de kerk; 2. het vredeswerk

Dienstdoende koster: Willem Meinsma, Metslawier

 

 

Dienst zondag 14 september 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 06 september 2014 Gepubliceerd: zaterdag 06 september 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 14 september 2014

in "NIJ SION" te Niawier

 

Aanvang dienst: 9.30 uur

Organisatie: "het Dreamteam"

Zingen voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 254

De collecten zijn voor: 1. de kerk en 2. het jeugdwerk

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Dienst zondag 7 september 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 06 september 2014 Gepubliceerd: zaterdag 06 september 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 7 september 2014

te houden in "NIJ SION" te Niawier.

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: uit de Sjongend op Wei-bundel: Lied 90

Hoogtepunt van de dienst: de bediening en viering van het Heilig Avondmaal

De collecten in deze dienst gaan naar: 1. de Diaconie; 2. kerk (eigen gemeente)

De dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

 

 

Dienst zondag 31 augustus 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 15 augustus 2014 Gepubliceerd: vrijdag 15 augustus 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 31 augustus a.s. in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema: met medewerking van de Jeugd- en Gezinsdienst-commissie.

Tevens in deze dienst: voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat volgende week wordt gehouden

Zingen voor de dienst uit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 109 : 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Oane Meinema, Metslawier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dienst zondag 24 augustus 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 15 augustus 2014 Gepubliceerd: vrijdag 15 augustus 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 24 augustus a.s. in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. E.J.M. Peersman, Kollum

Zingen voor de dienst: Gezang 101 uit het Liedboek voor de Kerken

Collecten in deze dienst: 1. voor de kerk; 2. voor het Nederlands Bijbelgenootschap 

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dienst zondag 17 augustus 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 15 augustus 2014 Gepubliceerd: vrijdag 15 augustus 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 17 augustus a.s. in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit liedboek voor de kerken: Gezang 100 : 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Het "Ghana"-project van onze gemeente

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------