Dienst van zondag 23 november 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 november 2014 Gepubliceerd: zaterdag 22 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor advent, waarop we de namen van allen, die ons in dit kerkelijk jaar zijn ontvallen, willen gedenken.

De dienst wordt gehouden in "REHOBOTH", Metslawier om 9.30 uur

Voorganger in deze dienst is ds. L. Adema, onze eigen predikant

Voorafgaand aan de dienst wordt gezongen: Gezang 262 uit het Liedboek voor de Kerken (Op, waakt op, zo klinkt het luide)

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. de kerk; 2. voor de diaconie

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

 

 

 

 

Dienst van zondag 16 november a.s.

Laatst bijgewerkt: woensdag 12 november 2014 Gepubliceerd: woensdag 12 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

in Nij Sion, Bornensisstrjitte, Niawier

Aanvang: 9.30 uur

 

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: Gezang 355 : 1, 4 en 5

Lezing: Mattheus 25 : 31 t/m 46 

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier 

 

De dienst van zondag 23 november (in Rehoboth) is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen we hen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

 

 

Zendingsdienst 9 november 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 07 november 2014 Gepubliceerd: vrijdag 07 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

te houden in: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Dijk, Dedemsvaart

Tevens in deze dienst: Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat D.V. volgende week zondag (16 november a.s.) wordt gehouden

Zingen voor de dienst: Gezang 380 uit het Liedboek voor de Kerken

De (enige) collecte van deze zondag is voor de Zending. Uiteraard voor ons zendingsproject Ghana. En wel voor het deelproject "voedselzekerheid". In het arme noorden van Ghana lijden 8 van de 10 jongeren onder de 5 jaar aan ondervoeding en 7 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd lijden eveneens aan een vorm van ondervoeding, waaronder ijzertekort. In de dienst van zondag 7 september is u daar al meer over verteld. 

Verteller in deze dienst: dhr. Jan Woudstra uit Dokkum, die al meerdere malen in Ghana is geweest. Hij kan ons veel vertellen en laten zien over dit land.

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier

Organiste: Nynke Stuursma.

Voor de aanvang van de dienst staat voor u een kop koffie of thee klaar.

Thema van de dienst: "Neem me niet kwalijk !!!!", dit naar aanleiding van de lezing uit Exodus 4 : 10 - 17. 

 

 

 

 

Dankstonddienst op woensdag 5 november a.s.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 31 oktober 2014 Gepubliceerd: vrijdag 31 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Dienst woensdag 5 november 2014 (dankstonddienst)

in: de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang van de dienst: 19.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 384 : 1 t/m 4 

De collecten zijn voor: 1. de diaconie; 2. de jaarlijkse dankstondcollecte (doel collecte wordt nog bekend gemaakt)

De dienstdoende koster is: R. Dijkstra, Niawier

 

 

 

Dienst zondag 2 november a.s.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 31 oktober 2014 Gepubliceerd: vrijdag 31 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Dienst zondag 2 november 2014

Plaats: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. G. Bouma, Beilen

Zingen voor de dienst: Gezang 373 uit Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. de kerk; 2. de zending

Dienstdoende koster: Simke Tolsma-Riemersma, Metslawier

 

Ook nu weer mogelijkheid voor inlevering van uw pakket (schoenendoos) voor de Stichting "de Samaritaan" (www.actie4kids.org) en is er bij de deur de mogelijkheid nog een zendingskalender te bestellen.

 

 

Tsjinst snein 26 oktober 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 oktober 2014 Gepubliceerd: vrijdag 24 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Fryske tsjinst

-tink om de ynmiddels ynfierde wintertiid !! 

De tsjinst is yn: NIJ SION, Nijewier

 

Oanfang tsjinst: 9.30 ûre

Foargonger: ús eigen predikant: ds. Lubbert Adema

Te sjongen foar de tsjinst: Gesang 378 : 1 t/m 5 (út Lieteboek foar de Tsjerken)

Skriftlêzing: Genesis 18 : 16 - 33

De kollekten binne foar: 1. De tsjerke; 2. De blommenfoarsjenning binnen eigen gemeente

Koster op dizze snein: Hein Braaksma, Nijewier

 

Ek dizze snein noch mooglikheid ta ynlevering fan:

a.) de skuonnedoas foar de stichting "de Samaritaan" en

b.) bestelling fan (yntekening foar) de "zendingskalender" foar it jier 2015. Betelling net earder as by ôflevering by jo thús

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst van zondag 19 oktober 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 11 oktober 2014 Gepubliceerd: zaterdag 11 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Dienst zondag 19 oktober 2014 (praisedienst)

 

in: REHOBOTH, Metslawier 

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 289 uit het Liedboek voor de Kerken 

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie (voor onze adoptiekinderen)

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

 

Muziekvereniging "De Bazuin"verleent medewerking aan deze praisedienst

 

 

 

 

Dienst zondag 12 oktober 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 11 oktober 2014 Gepubliceerd: zaterdag 11 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 12 oktober 2014

in "NIJ SION" te Niawier

 

Aanvang dienst: om 9.30 uur

Voorganger: ds. J. Arendsman, Drachten

Voor de aanvang van de dienst wordt gezongen: Gezang 281 (Liedboek voor de Kerken)

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

 

Hawwe jim al meidien oan de skuonnedoasaksje  foar kans-earme bern fan stichting De Samaritaan (sjoch it artikel yn de leste Geandewei)? It kin noch yn de maand oktober !! Sjoch ek op www.actie4kids.org fan de stichting De Samaritaan.