Dienst 31 mei 2015

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 29 mei 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Feestelijke dienst als afsluiting van het dorpsfeest in Niawier:

Aanvang dienst: 10 uur

Plaats van samenkomst: Feesttent op het kaatsveld Niawier

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema 

Organisatie: samen met het Dreamteam

Medewerking van: het Gospelkoor "Our Choice", Lauwersoog

De collecten zijn voor: 1. de kerkelijke gemeente en 2. voor de diaconie

Kosters: de leden van de FEESTCOMMISSIE 

 

Pinksterdienst zondag 24 mei a.s.

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2015 Gepubliceerd: dinsdag 19 mei 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst in "Nij Sion"te Niawier om 9.30 uur.

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema.

Tevens in deze dienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal  

Het intochtslied voor deze zondag is: Gezang 242: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster: Jappie de Vries

 

Op deze eerste Pinksterdag vieren wij in de kerk dat God zijn Geest heeft uitgestort over mensen in onze wereld. Zijn Geest werkt in alle gelovigen, groot en klein, jong en oud. We hebben allemaal gaven ontvangen om samen mee te bouwen aan Gods gemeente en aan deze wereld. Het thema van deze Pinksterviering is: Alle zegen komt van boven!

Op de tweede Pinksterdag is er in Veenklooster weer de jaarlijkse Dienst te Velde. Daarnaast zijn er in Veenklooster rond de Pinksterdagen allerlei activiteiten beginnend op vrijdag 22 mei (survivaltocht) en vervolgens eindigend op een bijzonder gezellige en feestelijke Pinkster-maandag.

Alle informatie hierover kunt u vinden in het Pinkstermagazine 2015, dat u enige tijd geledenin uw brievenbus hebt gekregen. Dit "UP-TO-DATE" -blad staat vol info over het Pinkstergebeuren …….    

Diensten op de zondagen tussen 3 en 17 mei 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 25 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

 

Zondag 3 mei 2015 -Praisedienst-

In Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorgangster: ds. A. Groenendijk-Meindersma, Rijnsburg

Met medewerking van de groep Telling Voices uit Minnertsga

http://wklaver.home.xs4all.nl/tellingvoices/index.html

Collecten: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster: fam H. Tolsma, Metslawier 

 

Zondag 10 mei 2015, m.m.v. het Dreamteam

In Nij Sion, Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Organisatie: het Dreamteam

Collecten voor: 1. Kerk, 2. Diaconie  en/of  een collecte i.v.m. de ramp in Nepal

Dienstdoende koster: Sjoerd van Dellen, Niawier

 

Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag)

in De Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. C. W. Neef uit Kollum

Het intochtslied is uit de bundel Sjongend op Wei, lied 56

Collecten voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot

 

Zondag 17 mei 2015

in Rehoboth te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger ds. G. Douma, Beilen

Intochtslied uit Liedboek voor de Kerken: Gezang 234

Collecten voor: 1. Kerk, 2. Eigen kerkwerk/wezenzondag

Dienstdoende koster: Willem Meinsma

 

Dienst Zondag 19 april 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 25 april 2015 Gepubliceerd: vrijdag 17 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in Rehoboth, Metslawier om 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het intochtslied is: uit de bundel Sjongend op Wei, lied 81: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Renze Haaksma

 

 

Zondag 12 april 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 25 april 2015 Gepubliceerd: zaterdag 11 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in Nij Sion om 9:30 uur

Voorganger: onze "vroegere"  predikant ds. Harm Veltman,  momenteel wonend in Almelo

Intochtslied: Gezang 217

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie 

De dienstdoende koster is: Hein Braaksma

 

-

Laatst bijgewerkt: vrijdag 17 april 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 22 maart 2015

Dienst in Rehoboth, Metslawier om 9:30 uur

Voiorganger: onze eigen predikant  ds. L. Adema

Met medewerking van de catechisanten, 5e zondag in de 40 dagen tijd

Intochtslied: uit Liedboek voor de Kerken Gezang 178: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. 40 dagen tijd (Binnenlands diaconaat)

Dienstdoende koster: Simke Tolsma-Riemersma

 

Zondag 29 maart 2015

Dienst in Nij Sion, Niawier om 9:30 uur

Voorganger: ds. J.G. Arendsman, Drachten (Palmzondag)

Ook voorbereiding  voor het Heilig Avondmaal van Witte Donderdag  

Intochtslied: Gezang 42 uit Liedboek voor de Kerken

Collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Palmzondagcollecte: Kerk in Actie

Dienstdoende koster: Eric Turkstra

 

Donderdag 2 april a.s. Witte Donderdag

Dienst in de Kleastertsjerke, Niawier om 19:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, viering Heilig Avondmaal

Intochtslied: Gez. 481 Liedboek voor de Kerken

Collecten tijdens de dienst voor: 1. De Diaconie, 2. De Kerk

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra

 

Vrijdag 3 april a.s. Goede Vrijdag

Dienst in Rehoboth, Metslawier om 19:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied: Gez. 182: 1, 2 en 3

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

 

 

Geloof - hoop en liefde

Laatst bijgewerkt: zondag 22 maart 2015 Gepubliceerd: zaterdag 14 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

geloof hoop en liefde

Diensten 8 t/m 15 maart a.s.

Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 maart 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag  8 maart 2015 - 3e zondag 40 dagen-tijd

De dienst is in: Nij Sion, Niawier om 9:30 uur

Organisatie: Het dreamteam

Lied voor de dienst: 1e en 4e couplet van het 40 dagenlied

Collecten voor:

1. Kerk;  2. Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

Dienstdoende koster: Sjoerd van Dellen

                                       -------------------------                                                                     

Woensdag 11 maart 2015 - Bidstond

Deze dienst is in: Rehoboth, Metslawier om 19:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied: Gez. 287

De collecten zijn voor:

1. de diaconie en 2. de kerk

Dienstdoende koster: ……………

                               -------------------------

Zondag  15 maart 2015 - 4e zondag 40dagen-tijd

Dienst in Nij Sion, Niawier om 9:30 uur

Voorganger: ds. C.W. Neef, Kollum

Lied voor de dienst: 1e en 5e couplet van het 40-dagenlied

Collecten voor:

1. Kerk

2. 40dagentijd  en Werelddiaconaat(Ghanaproject)

Dienstdoende koster: Jappie de Vries

 

Info collecte 40dagentijd

Het Hillcrest Aids Centre Trust (HACT), Zuid Afrika, is een partner van "Kerk in Actie" die zorg biedt aan mensen met hiv/aids en aan mensen wiens familieleden besmet zijn met het virus. Dit centrum biedt toegang tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning. Stichting Zulu Aid werd in september 2010 opgericht om projecten van het HACT te ondersteunen. Dat gebeurt door de verkoop van producten in Nederland zoals lokaal gemaakt handwerk en sieraden. Met de opbrengsten kunnen vrouwen meer inkomen genereren en bijvoorbeeld ook aidsremmers kopen.