Dienst 2 augustus 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 29 juli 2015 Gepubliceerd: woensdag 29 juli 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst is in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied (voor de aanvang van de dienst): Gezang 308 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Thea Kingma, Niawier 


 

Dienst van 26 juli 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 29 juli 2015 Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke te Metslawier:

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. T. Abee, Lioessens

Lied voor de aanvang van de dienst: Gezang 261 uit het liedboek voor de kerken

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf


 

Dienst zondag 19 juli 2015

Laatst bijgewerkt: zondag 12 juli 2015 Gepubliceerd: zondag 12 juli 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Dienst in de Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout van Oldeberkoop

Intochtslied (voor de dienst): Gez. 488 b uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie

De dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


 

Diensten van 5 en 12 juli 2015

Laatst bijgewerkt: donderdag 02 juli 2015 Gepubliceerd: dinsdag 30 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Dienst 5 juli a.s.in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Intochtslied: Gezang 479 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. het PKN-Jeugdwerk 

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier

 

Dienst zondag 12 juli a.s.in de Doarpstsjerke, Metslawier

Aanvang dienst om: 9:30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum 

Te zingen lied voor de aanvang van de dienst is: Gez. 483 (Liedboek voor de Kerken)

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Eelke Bandstra

 

 

Denkt u er om een Liedboek en eventueel uw Bijbeltje mee te nemen? In de Kleastertsjerke en in de Doarpstsjerke beschikken we helaas niet over een beamer. Bij voorbaat dank....... 


  

Dienst zondag 28 juni 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 27 juni 2015 Gepubliceerd: dinsdag 23 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst in Rehoboth, Metslawier

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Intochtslied: "Samen in de naam van Jezus" 

Collecten voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Fam. H. Tolsma

 

Op deze zondag willen Marcel Timmerman en Ineke Steegstra van de Julianastrjitte 23, graag hun zoontje Johan Oane laten dopen.

Deze dienst is dan tevens onze slotdienst als afsluiting voor het kerkelijk seizoenswerk. Het thema van deze dienst is:Samen spelen. Dat naar aanleiding van een nummer van Marco Borsato: De Speeltuin. We hopen dat de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen een speeltuin mag zijn. Na de dienst willen we ook samen in allerlei spellen voor jong en oud dit onder het genot van drinken met iets erbij beleven.

Denkt u er om, dat zondag, met name voor de auto's,  de verkeerssituatie enigzins is gewijzigd? Een deel van de Roptawei en een deel van de B. Bekkerstrjitte ondergaan een reconstructie. Houdt er dus even rekening mee, dat u een paar honderd meter zult moeten lopen om in de kerk te komen !!  


 

 

Dienst a.s. zondag 21 juni 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 juni 2015 Gepubliceerd: woensdag 17 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Aansluitend op het dorpsfeest van Metslawier is deze dienst in de tent op het feestterrein aan de Roptawei te Metslawier

Aanvang dienst: 10:00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

De collecte is voor dekking van de kosten van deze feestelijke dienst

De gospelgroep "Soon Return" uit Wâlterswâld verleend haar medewerking aan het welslagen van deze dienst. 

Na afloop van de dienst is er voor iedereen een lekker bakje koffie en voor de kinderen een glaasje fris (en uiteraard zoals we gewend zijn bij de afsluiting van het dorpsfeest bij de koffie of de fris een lekkere plak cake of iets anders

Tot zondagmorgen in de feesttent!

 

 

 

 

Dienst 14 juni 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 10 juni 2015 Gepubliceerd: woensdag 10 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst in "Rehoboth", te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

In deze dienst o.m.: Afscheid van een aantal kinderen van de kindernevendienst

Intochtslied: Uit de Sjongend Op Wei-bundel, lied 107 ("Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer"

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Roosevelthuis

Dienstdoende koster: Gatske Poutsma-Jongeling

Deze zondag weer een bijzondere dienst. De kinderen van groep 8 van de basisschool zullen dan afscheid nemen van de kindernevendienst. 

Met heel veel plezier hebben we deze dienst voorbereid met deze jongeren. Het thema zal zijn: Wat groeit er uit jou??? Zoveel mogelijk ideeën van de jongeren zelf zullen in de dienst aan bod komen. Het belooft een heel bijzonder gebeuren te worden. Aldus ds. Adema in "Geandewei". 

 

Dienst zondag 7 juni 2015

Laatst bijgewerkt: donderdag 04 juni 2015 Gepubliceerd: donderdag 04 juni 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

wordt gehouden in: Nij Sion te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd

Het intochtslied is: Gezang 249, alle coupletten

De collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

De dienstdoende koster is: Eric Turkstra

Ook zal d.v. in deze dienst de bevestiging plaats vinden van de nieuw gekozen ambtsdragers Willem Weidenaar als ouderling en Rutger Popkema als diaken.