Kerkdiensten

Laatst bijgewerkt: vrijdag 19 februari 2021 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Wijzigingen i.v.m. “harde lockdown”.

 

Vanaf direct zullen de kerkdiensten voorlopig niet bijgewoond kunnen

worden door gemeenteleden. Wel kunt u de diensten die allemaal in

Rehoboth in Metslawier worden gehouden,

via de kerkradio van Kabelnoord thuis mee beleven.

 

Zondag 21 februari

Dit is de 1e zondag van de veertigdagentijd. In Marcus 1:12-15 lezen we over Jezus, die op de proef wordt gesteld door satan. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor Hem zorgen.

De veertigdagentijd

Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Goede vrijdag en Pasen. Het is ook een tijd voor gelovige mensen, om tot bezinning te komen. Het thema dat wij volgen in deze periode is: Levensweg. Jezus ging de weg van het leven, met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar Hij ging ook de weg naar het leven: zijn weg loopt uit op een nieuw begin voor ons en onze wereld: het wordt Pasen.

Daarmee heeft Jezus ook voor ons de levensweg gebaand. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd zijn we met Jezus in de woestijn. Daar waar je op de proef wordt gesteld in je leven. Het volk Israël 40 jaar, jezus 40 dagen. Maar wij worden in ons leven ook wel eens op de proef gesteld. Dan lijkt ons leven ook wel wat op een woestijnreis. Maar daar zijn we dus niet alleen. In de woestijn komt Jezus dus ook. Onze beproevingen gaat Hij niet uit de weg.

u kunt gedurende de veertigdagentijd toeleven naar Goede Vrijdag

en Pasen door een kalender te volgen, die dagelijks iets ter overweging

en te lezen aanbiedt.

Via de e-mail kunt u via de fam. Kloostra, Grytmanswei, deze kalender ontvangen,

op aanvraag.

via onze kerkelijke website kunt u de kalender van Petrus, de PKN, volgen,

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

 

Wel zijn onze diensten te volgen via kabel noord op uw t.v. via de radiozender van Rehoboth Metslawier. Ook zendt Omrop Fryslân op zondagmorgen weer een kerkdienst uit. Wij hopen dat u thuis via deze kanalen toch de verbondenheid met de Heer mag ervaren.

Hits: 1747