Aanspreekpunten

Aanspreekpunten

Hieronder in alfabetische volgorde een overzicht van wie aanspreekpunt is voor:

Betreffende:

contactpersoon

adres

telefoon

Ambtsdragers

zie Organisatie

Archief Protestantse Gemeente

H. Tolsma

Balthasar Bekkerstrjitte 25, Metslawier

 

Autodienst

S. Woudstra

Stasjonswei 6, appartement 7, Metslawier

 

Beamergroep

S. Postma

Skipfeartsein 2, Metslawier

 

Catechisatie

Tiny Weidenaar

Anja Kloostra

Frederiek Meinema

Jimmy en Marion Tjeerdsma

Henny Teitsma

Sijbe en Geertje Postma

Bredewei 4A, Niawier

Siercksmawei 5, Niawier

De Snikke 20, Metslawier

Skûlestrjitte 31, Metslawier

M fan Loanstrjitte 21, Metslawier

Skipfeartsein 2, Metslawier

 

 

Classis-afgevaardigden

M. Postma-Bosma

R.F. Popkema

 

Collectebonnen Metslawier

L. Rispens

Skipfeartsein 16, Metslawier  

 

Collectebonnen Niawier

S. Dijkstra

De Singel 33, Niawier

 

College van diakenen

 

College van kerkrentmeesters

H.A. Meinema

G. Kloostra

 

Contactpersoon gebruik enz. Doarpstsjerke, Metslawier

H.A. Meinema

Tsjerkebuorren 4, Metslawier

 

Contactpersoon gebruik enz. Kleastertsjerke, Niawier

G. Kloostra

Siercksmawei 16, Niawier

 

Hulpkostersgroep Metslawier

Contact: P. Tamminga

Roptawei 46, Metslawier

 

Hulpkostersgroep Niawier

Contact: J. de Vries

Tsjerkepaed 9, Niawier

 

Kerkbalans / kerkelijke bijdragen

L. Rispens

Skipfeartsein 16

 

Kerkblad ‘Geandewei’

J- A. en C. Weidenaar (en/ of scriba)

M fan Loanstrjitte 14, Metslawier

 

Predikant

Skipfeartsein 26, Metslawier

 

Kerkradio / uitzending diensten

J. Popkema

De Snikke 5, Metslawier

 

Kindernevendienst

Willie Kloostra

Grytmanswei 5, Niawier

 

Kinderoppas

C. Meirink-Zijlstra

Roptawei 11c

 

Kopieerwerk

H. Tolsma

G. de Vries-Nicolai

Balth. Bekkerstrjitte 25, Metslawier

Tsjerkepaed 9, Niawier

 

Ledenadministratie

H. de Wind

Skûlestrjitte 36, Metslawier

 

Liturgisch bloemschikken

G. de Beer-de Jong

Túnstrjitte 19, Metslawier

 

Organistengroep, contactpersoon:

P. Tamminga

Roptawei 46, Metslawier

 

Organisatie “ Eten met een praatje”

G. en L. van Wijngaarden

en Els Dam

Skipfeartsein 7, Metslawier

 

Boekhouder

H. Nicolai Siercksmawei, Niawier  

Penningmeester

L. Rispens

Skipfeartsein 16, Metslawier

 

Predikant

Ds. L. Adema

Skipfeartsein 26, Metslawier

 

Preekvoorziening en liturgieverspreiding

R. Visser

G. de Vries-Nicolai

Túnstrjitte 7, Metslawier

Tsjerkepaed 9, Niawier

 

Scriba

W. Kloostra-de Groot

 

Tienerdienst

Anita Mol

Siercksmawei 7, Niawier

 

Verspreiding “Geandewei”

Fam. Veenstra

Túnstrjitte, Metslawier

 

Vrouwen gespreksgroep
"Houd de lampen brandende"

G. de Beer-de Jong

Túnstrjitte 19, Metslawier

 

Lief en Leed (kaarten, attenties)

Mw. A. Meindersma

Mw. W. Braaksma

Stasjonswei 7, Metslawier

Siercksmawei 29, Niawier

 

Webmaster Protestantse gemeente

Anne Postma

Stationswei 20, Metslawier

 

Zending, Evangelisatie & Missionair Werk

A. Popkema-Mink

De Snikke 5, Metslawier

 
Hits: 10036