Samen werken aan de toekomst van onze kerk

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 september 2019 Gepubliceerd: vrijdag 13 september 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Woensdag 28 augustus  “Samen werken aan de toekomst van onze kerk”

Voor deze avond waren alle gemeenteleden in de leeftijd van 25 tot en met 50 persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast was er nog een uitnodiging geplaatst in de Geandewei voor alle andere belangstellenden die graag mee zouden willen denken en praten.

Er waren in totaal 26 mensen naar de Schakel gekomen, dus dat was een hoopvolle opkomst!

We startten deze avond met voor elk een kop koffie/thee met een feestelijk “aardbeien-slagroom-cakeje”.

Ds. Leo Blees was uitgenodigd om deze avond te begeleiden.

Hij begon de avond met een welkomstwoord en een gebed, waarin hij een zegen vroeg over deze avond.

Daarna zongen we met zijn allen het lied “Samen in de naam van Jezus”.

Vervolgens vormden we met zijn allen een grote kring, waarna ds. Blees een bol wol pakte en de vraag stelde “Noem iets positiefs uit je leven”. Hij begon zelf en gooide daarna de bol naar de andere kant, zo ging de bol wol de hele kring door en werden vele dankbare en positieve dingen uit ieders leven met elkaar gedeeld. Aan het einde was iedereen met elkaar verbonden door deze deling van persoonlijke gebeurtenissen. Een echte hechte  gemeente!

Een mooie start van deze avond!

Daarna ging de avond verder in kleine groepjes verdeeld over 4 tafels. Hier werd gesproken over de 4 vragen die om de beurt op tafel kwamen te liggen. Hieronder zijn de uitkomsten van deze gesprekken na te lezen. Na de inspirerende en open gesprekken was het tijd voor wat drinken en een stukje kaas/worst. Na een korte pauze, gezien de tijd, werd er door ds. Blees teruggekoppeld wat er uit de gesprekken naar voren was gekomen. De punten werden op een flipover geschreven.

Aan het eind zongen we met zijn allen het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Een ieder werd bedankt voor zijn/haar komst en gevraagd om kort even op te schrijven wat ze van deze avond vonden. 

Tot slot, dit was pas het begin, hier komt zeker een vervolg op!

Hits: 3757