Gebeds week

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 12 oktober 2018 Geschreven door Sijbe Postma

In de week van 20 jan. tot 27 jan. is de gebedsweek. Wij willen hier aandacht aan besteden op 3 avonden, te weten, maandag 21 jan. woensdag 23 jan.  en vrijdag 25 jan. alle avonden om 19:30 uur in de Kleastertjerke in Niawier. Waarom samen komen om te bidden?

Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijk gebed in de binnenkamer? Denk eens aan een kabel die uit verschillende losse draden bestaat. Afzonderlijk hebben die draden niet zoveel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht kan zo'n kabel heel sterk worden.

Zo gaat het ook met het samen bidden, zo kan het worden tot een symfonie voor God.

Wij bevelen deze gebedsavonden van harte bij u aan.

Namens de voorbereidingsgroep,

Tiny, Doet, Geertje en Willem.

Hits: 80