Dienst van zondag 2 juni 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 03 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 27 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in doarpshûs "Nij Sion" te Niawier.

Aanvang dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. L. de Jong, Rinsumageest

Te zingen voor de dienst uit het nieuwe liedboek lied 666 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Eric Turkstra, Niawier


Diensten van zondag 26 mei 2019 en Hemelvaartsdag

Laatst bijgewerkt: maandag 03 juni 2019 Gepubliceerd: vrijdag 24 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag 26 mei

Leiding van de dienst: het Dreamteam

Dienst wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de kerken: lied 234 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is deze zondag: Renze Haaksma, Metslawier

 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sow-bundel lied 55 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier

 

Op donderdag 30 mei vieren we in de kerk Hemelvaartsdag. De Bijbel vertelt, dat na Pasen Jezus gedurende 40 dagen verschenen is aan zijn leerlingen. Maar op deze 40ste dag is Hij opgenomen in de hemel. Nu is Hij niet meer zichtbaar bij ons, maar door zijn Heilige Geest, die in ons woont en werkt. We lezen op deze dag het evangelie van Hemelvaartsdag uit Handelingen 1. Het thema voor Hemelvaartsdag is: Afscheid nemen bestaat niet!

Afscheid nemen bestaat niet

Ik ga wel weg maar verlaat je niet

Je moet me geloven

Al doet het pijn...

Ik wil dat je me los laat

En dat je morgen weer verder gaat

Maar als je eenzaam of bang bent

Zal ik er zijn..

(Marco Borsato)


 

Dienst van zondag 19 mei 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 mei 2019 Gepubliceerd: zondag 12 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Kerk- en Schooldienst

ditmaal wéér in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst uit het nieuwe liedboek: gezang 655: 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Invulling dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier 

Deze zondag is er een Kerk- en Schooldienst in "Rehoboth", waaraan personeel en kinderen van "De Rank" zullen meewerken. We staan samen stil bij het verhaal van Naomi en Ruth, die in een moeilijke tijd elkaar helpen. En die door alle mensen om hen heen die hen willen helpen, voelen dat ze altijd bij God mogen komen schuilen. Het thema is: Mag ik dan bij jou schuilen? Je kent die regel vast wel uit het bekende liedje van Claudia de Breij. Nu schoolkinderen meedoen, hopen we natuurlijk dat ouders, broers en zussen, pakes en beppes enz. ook komen kijken en luisteren.


Dienst van zondag 12 mei 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 12 mei 2019 Gepubliceerd: maandag 06 mei 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkcentum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de kerken, lied 223 verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk  2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is Doede Douma, Metslawier

Moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?


Dienst van zondag 5 mei 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 06 mei 2019 Gepubliceerd: zondag 28 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst:  9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst uit het liedboek voor de kerken lied 219 verzen 1, 2 en 6

De collecten zijn voor: 1. de Kerk 2. Kerk In Actie / noodhulp

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag 5 mei staan wij in de dienst stil bij de slachtoffers van oorlog, en vieren wij dat wij in vrijheid mogen leven. U / jij bent natuurlijk daarbij van harte welkom.

Even over de daarna komende zondagen. Zondag 12 mei is het moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?

Alvast uw attentie gevraagd voor de daarop volgende zondag. Zondag 19 mei is er een dienst in de kerk in samenwerking met de kinderen van basisschool De Rank uit Metslawier. Het belooft een fijne dienst te worden, waar kinderen wellicht ouderen nog iets kunnen leren!


 

Dienst van zondag 28 april 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 28 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 24 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. Bin van der Boon, Suwâld

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 46: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier


Diensten vóór Pasen en op de eerste Paasdag !!

Laatst bijgewerkt: woensdag 24 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 10 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 14 april Palmzondag

Deze dienst is in Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

Tevens is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Het te zingen lied voor de dienst is: Uit het Liedboek, lied 632: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk (Palmpasen)

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

 

Donderdag 18 april Witte Donderdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 195: 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1.Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag

yn de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 189: 1 en 4

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 14 april: Palmzondag. Traditioneel lezen we dan in de kerk over de intocht op een ezel van Jezus in Jeruzalem een week voor zijn kruisiging. Terwijl de kinderen surprises van Pasen rondbrengen in De Skûle, staan wij in de kerkdienst stil bij het 6e kruiswoord van Jezus: "Het is volbracht". Na de dienst van Palmzondag begint de zogenaamde: Stille Week. Gevuld met de vesperdiensten die dan worden gehouden.

Witte Donderdag is er een Avondmaalsviering, omdat de donderdag voor Pasen de avond was, waarop Jezus maaltijd hield met zijn leerlingen en bij de maaltijd het avondmaal hield. Op deze avond staan wij in de preek stil bij Johannes 13:1-15, waar wordt verteld dat Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. Goede Vrijdag staan wij stil bij de lijdensweg die Jezus is gegaan: de Via Dolorosa. We staan een ogenblik stil bij Jezus’ kruiswoord: "Heden zul je met Mij in het paradijs zijn". In deze dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Stille zaterdag: Paaswake. Om half 8 is er een wake in Nij Sion. We staan stil bij het moment dat Jezus van het kruis afgenomen is en bij zijn graflegging. Maar tegelijk zingen we liederen vol hoop en verwachting. Want als alles duister is, ontsteekt de Heer een lichtend vuur dat nooit meer dooft……

Zo willen wij ons in deze weken en dagen voorbereiden op het grootste feest dat de kerk kent: Pasen.

En dan de 1e Paasdag: Op eerste Paasdag 21 april is de dienst in het dorpshuis "NIJ SION" te Niawier.

De dienst begint om 9.30 uur

Voorganger is eigen predikant Lubbert Adema

Het te zingen lied voor de dienst is uit het Liedboek voor de Kerken, lied 215: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /Paascollecte

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Paasmorgen! De Heer is waarlijk opgestaan! Zo groeten gelovigen over de hele wereld elkaar op deze morgen. We zingen erover uit volle borst, wij zien het, maar doorgronden het niet. We staan met Maria van Magdala bij het open graf, waar zij meende dat Jezus de tuinman was. Of dat de tuinman Jezus was? Bekijk thuis op Google afbeeldingen maar eens een foto van het schilderij dat Rembrandt van deze scene heeft gemaakt. Dan ziet u Jezus als tuinman met een schep in de hand. Alsof met Pasen duidelijk wordt: God komt deze aarde omscheppen, herscheppen. De dood hoort bij de dingen die “voorbijgaan.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 dagentijd Kerk in actie!

Wij leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. We delen Jezus liefde met mensen, dichtbij en veraf. De collecte van 7 april is voor Rwanda, 25 jaar na de genocide. Een nieuw begin voor de weeskinderen in Rwanda. 14 april gaat de collecte naar een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken. Zij herbeleven Pasen door een spel met als uitkomst De Paasochtend, Jezus is opgestaan! Helpt u mee?

Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van 18 april gaat naar Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland. Hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Stichting INLIA biedt hulp, ondersteuning en geeft advies aan kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. Helpt u mee?


 

 

Dienst van zondag 7 april 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 14 april 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

5e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 543: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /40-dagentijdcollecte/zending

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

Op deze 5e zondag van de 40 dagentijd lezen we het vijfde kruiswoord van Jezus: Mij dorst! En dat de soldaten Jezus wijn met gal gaven te drinken, met een spons die gestoken was op een hysopstengel, volgens het evangelie van Johannes.