Dienst zondag 10 augustus 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 25 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 25 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst 10 augustus 2014

in: de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

zingen voor de dienst: Gezang 94 ("Mensen, wij zijn geroepen om te leven")

Collecten voor: 1. de kerk; 2. de diaconie

Dienstdoende koster: Wijbrand Hoekstra, Niawier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst zondag 3 augustus 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 25 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 25 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 3 augustus 2014

in: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

aanvang dienst: 9.30 uur

voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken: lied 90, verzen 1, 3 en 6: 

"Is God de Heer maar voor mij, wie zou mij tegen zijn ?"

Collecten in deze dienst voor: 1. de kerk; 2. de diakonie

Dienstdoende koster: Simke Tolsma-Riemersma, Metslawier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst zondag 27 juli 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 25 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 25 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst zondag 27 juli 2014

in: de Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: dhr. Joop Visser, Stiens

Zingen voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op wei, nr. 194 (Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat van het leven)

De collecten zijn: 1e. voor de kerk; 2e. voor de diaconie

Dienstdoende koster: Thea Kingma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst van zondag 20 juli 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 04 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 04 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van zondag 20 juli 2014

 

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. Glas, Twijzel

Zingen voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend Op Wei", nr. 186 ("Zo maar te gaan met een stok in je hand")

Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster: mevr. Gatske Poutsma-Jongeling

 

Dienst van zondag 13 juli 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 04 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 04 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van zondag 13 juli 2014

Plaats van de dienst: Kleastertsjerke, Tsjerkepaad, Niawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. Wessels, Stiens

Zingen voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend Op Wei", nr. 130 ("Die chaos schiep tot mensenland")

Collecten in deze dienst: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra

 

 

 

 

Dienst van zondag 6 juli 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 04 juli 2014 Gepubliceerd: vrijdag 04 juli 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van zondag 6 juli 2014

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop

Zingen voor de dienst: Uit de bundel Sjongend Op Wei, nr. 127 ("Zo lang wij ademhalen")

Collecten in deze dienst: 1. Kerk; 2. Kinder- en jongerenwerk

Dienstdoende koster: Willem Meinsma

 

 

Dienst van 29 juni 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 20 juni 2014 Gepubliceerd: vrijdag 20 juni 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van  29 juni 2014

Plaats: NIJ SION, Bornensisstrjitte 5, Niawier

Aanvang: 9.30 uur 

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit "Sjongend op wei"- bundel nr. 98 (Zo vriendelijk en veilig...)

Collecten: 1. de kerk, 2. de diaconie

Koster in deze dienst: E. Turkstra, Niawier

--------

Bijzonderheden in deze dienst: Slotdienst voor de kindernevendienst i.v.m. de komende vacantie-periode. Een aantal kinderen gaat in deze dienst afscheid nemen van de kindernevendienst. De precieze invulling van een en ander is nog niet helemaal rond. Zodra meer bekend is zal dat via beamer en afkondigingen worden bekend gemaakt.

     

Dienst van 22 juni 2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag 20 juni 2014 Gepubliceerd: vrijdag 20 juni 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van 22 juni 2014

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvangstijd: 9.30 uur

Organisatie: "Dreamteam"

Zingen voor de dienst: Uit "de "Sjongend op wei"-bundel: nr. 97 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Collecten: 1. Kerk; 2. t.b.v. bloemen eigen gemeente

Koster: R. Haaksma, Metslawier

-----

Het thema van de dienst is: "Kerk bij de tijd". De dienst gaat over de "social media", de manier van communiceren in deze tijd, maar ook ook over vragen en stellingen over onze communicatie met God! Via facebook, twitter, skype, enz. ? U kunt uw mening geven op de stellingen en samen zingen we liederen over de liefde van God en over de liefde voor en naar elkaar!

Voor de kinderen hebben we ook iets speciaals. Kom en beleef het met ons mee.

Tot ziens in "Rehoboth" om half tien.