Diensten 22 februari en 1 maart 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 21 februari 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 februari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag  22 februari - 1e zondag, 40dagen-tijd 
 
 
Dienst in Rehoboth, Metslawier, om 9:30 uur
 
Voorganger: ds. Riemer de Pee, Veenwouden
 
Lied voor de dienst: Het 40 dagenlied, verzen 1 en 2 
 
Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie (noodhulp)
 
Dienstdoende koster: Pieter Tamminga
 
 
 
Zondag  1 maart - 2e zondag 40 dagen-tijd 
 
 
Dienst in "Nij Sion", Niawier, om 9:30 uur
 
Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema
 
Lied voor de dienst: Het 40 dagenlied, verzen 1 en 3 
 
Collecten: 1. Kerk, 2. Zending (Kerk in Actie, voorjaarszendingweek)
 
Dienstdoende koster: Willem Weidenaar
 
 
 

 

Diensten 8 en 15 februari 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 02 februari 2015 Gepubliceerd: maandag 02 februari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag 8 februari 2015

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Intochtslied: SOW-bundel, lied 1

DOOPDIENST

Collecten:  1. Kerk  2. Missionair werk en kerkgroei (nieuwe kerk in Noordwijk)

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

 

Zondag 15 februari 2015

Nij Sion 9:30 uur: ds. L. Adema

Intochtslied: SOW-bundel, lied 36

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma

 

 

Diensten 25 januari en 1 februari 2015

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 januari 2015 Gepubliceerd: maandag 19 januari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 25 januari: viering Heilig Avondmaal

Plaats van samenkomst: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het intochtslied voor de dienst is: Lied 182 uit de "Sjongend Op Wei"-bundel

De collecten zijn voor:  1. De diaconie en 2. Voor de kerk

Dienstdoende koster is: Willem Meinsma, Metslawier

  

Zondag 1 februari: Praisedienst

Plaats van samenkomst: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. P. Dijkstra, Grou

Het intochtslied voor de dienst is: Lied 126 uit de "Sjongend Op Wei"-bundel

De collecten zijn voor:  1. De kerk,  2. Het Werelddiaconaat (het Ghana project van onze gemeente)

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Diensten op 11 en 18 januari 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 07 januari 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 januari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag 11 januari Jeugd- en Gezinsdienst

Dienst deze zondag in "Rehoboth", Metslawier  

Aanvang 9:30 uur  

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Collecten zijn voor:  1. Kerk  2. Diaconie - ten bate van de adoptiekinderen

Dienstdoende koster: Oane Meinema

 

 

Zondag 18 januari

Dienst deze zondag in "Nij Sion", Niawier

Aanvang 9:30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. T. Abee, Lioessens

Bijzonderheden in deze dienst: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collecten zijn voor:  1. Kerk,  2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster: Jappie de Vries

Kerstprogramma

Laatst bijgewerkt: maandag 15 december 2014 Gepubliceerd: maandag 15 december 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Zondag 21 december 4e Advent

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: SOW 26

Collecten:  1. Kerk  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

M.m.v. : Zanggroep De Stim

 

 

Woensdag 24 december Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: Dreamteam, aanvang 19.30 uur i.v.m. kuiertocht door het dorp.

Zingen voor de dienst: Gez. 138

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: W. Meinsma

 

 

Donderdag 25 december 1e Kerstdag

Nij Sion 10:00 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 134

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: H. Braaksma

 

 

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 9:30 uur: Kinderkerstfeest

Zingen voor de dienst: Gez. 135

Collecten:  1. Kerk,  2. Collecte Kinderkerstfeest

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

http://youtu.be/l1wHyMR_SCA

 

Dienst van zondag 14 december 2014

Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 december 2014 Gepubliceerd: zaterdag 13 december 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

3e adventszondag anno 2014

in "Rehoboth" te Metslawier - Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Zingen voor de aanvang van de dienst: Gezang 128

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie (diakonaat)

De dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier

 

Dienst zondag 7 december 2014

Laatst bijgewerkt: zondag 30 november 2014 Gepubliceerd: zondag 30 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

dienst tweede Adventszondag

in Nij Sion, Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 130 uit het liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor:  1. Kerk  en 2. het Pastoraat

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondag wordt stilgestaan bij de bijzondere figuur van Johannes de Doper en dit aan de hand van Johannes 1:19-28.

Ook zal in deze dienst Jan Kuik worden herbevestigd tot ouderling. Hij is bereid gevonden om voorzitter te worden van onze kerkenraad. 

 

 

Dienst van zondag 30 november a.s.

Laatst bijgewerkt: maandag 24 november 2014 Gepubliceerd: maandag 24 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

1e Advent

dienst in REHOBOTH, Metslawier

 

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 122

Centraal in deze dienst: het bijbelgedeelte Marcus 13 : 24 t/m 37

De collecten zijn voor: 1. kerk; 2. Missionair werk (zending)

De dienstdoende koster is: Renze Haaksma, Metslawier

Medewerking aan de dienst: de Sionsjongers