Dienst zondag 15 november 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 09 november 2015 Gepubliceerd: maandag 09 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst in NIJ SION te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: mevr. M. Folbert-van der Heijden, Ternaard

Zingen voor de dienst: Gezang 280 (Liedboek voor de kerken)

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/binnenlands diaconaat


 

Dienst 4 november a.s. (dankstond)

Laatst bijgewerkt: maandag 02 november 2015 Gepubliceerd: maandag 02 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Intochtslied: Gez. 350 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Dankstond

De dienstdoende koster is: E. Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 8 november a.s.

Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 november 2015 Gepubliceerd: maandag 02 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zendingsdienst

in  "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst om: 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur bent u / ben jij van harte welkom en staan we in "NIJ SION" klaar met koffie, thee of fris

Leiding van de dienst: de heer Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"

Onderwerp van de dienst: "ZENDING VER WEG, ZENDING DICHTBIJ"

De collecte  is voor: MENSENKINDEREN, zie de informatie hieronder...... 

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier

                                                                 ----

"Mensenkinderen" werkt in Albanië, Bulgarije, Moldavie en Armenie.

In deze landen zorgt "Mensenkinderen" voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Zo helpt "Mensenkinderen" bij het opstarten van de gerstteelt voor kansarme gezinnen in Armenie.

Voor twee gezinnen is bijna € 1000 nodig voor de benodigde zaden, mestmiddelen, dieselolie, geld om een maaidorser te huren en ondersteuning bij de organisatie van alle werkzaamheden. Dit is een uitdaging voor ons geworden en we zijn hem aangegaan. Want als hier in onze omgeving het bewerken van het land en daarna de groei, de bloei en de oogst veel levensvreugde geeft, zal het in Armenie ook levensgeluk, blijdschap en uiteindelijk -hopen we- toekomst geven.

Daarom de droge worst actie, die we door onze dorpen hebben gehouden. Ook vanaf deze plaats hartelijk  dank voor uw / jouw steun! Het ging heel goed. Maar we zijn er nog niet, daarom is de collecte in de dienst ook nog voor dit project. Zien we u / jou ook in de zendingsdienst? Door middel van dia's krijgen we een indruk van het leven in Armenie.

Het belooft een mooie dienst te worden. Een hartelijke groet van de leden van de ZEM-commissie........


Dienst 1 november 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 02 november 2015 Gepubliceerd: maandag 26 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 1 november 2015 (Heilig Avondmaal)

in Nij Sion, Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur:

Voorganger: ds. W. Veltman, Ee

Het intochtslied is: Gez. 319 uit het Liedboek voor de kerken

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Zending (najaarszendingsweek)

Dienstdoende koster: H. Braaksma, Niawier

 

Collecte Heilig Avondmaal op 1 november.

“60 miljoen mensen zijn op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Zij hebben dringend behoefte aan schoon water, huisvesting, voedsel en medische zorg. Het Rode Kruis biedt wereldwijd hulp aan vluchtelingen, maar wordt steeds vaker gedwongen om keuzes te maken, simpelweg omdat er niet voldoende geld is”.

De diaconie wil graag een beroep op u doen, tijdens het Heilig Avondmaal. De collecte is daarom op 1 november bestemd voor “het Rode Kruis” (giro 6868). De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Alvast bedankt voor uw gift.

De diaconie.

 

 


 

Dienst zondag 25 oktober a.s.

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 oktober 2015 Gepubliceerd: maandag 19 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Gedoopt worden twee kinderen uit onze gemeente. Zie hieronder

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week

Het intochtslied is: Gezang 431: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. PKN / Viering Hervormingsdag

Doop:

Douwe de Groot en Anita Haisma hebben de doop aangevraagd voor hun dochtertje en zusje Ise Hanna. “Opnij in geskink út Syn hân oan ús tabetroud!” staat op Ise haar geboortekaartje.

Ook Lieuwe Klimstra en Annie Visser willen hun dochtertje en zusje graag laten dopen. “Tank foar dit wûnder, sa lyts en tear, God is de makker, oan Jo alle ear” staat op Jenice haar geboortekaartje.


 

Dienst van zondag 18 oktober a.s.

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 oktober 2015 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in Nij Sion. Aanvang dienst: 9:30 uur

verzorgd door: het Dreamteam

Collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / Werelddiaconaat (het Ghanaproject)

Dienstdoende koster: E. Turkstra

Oproep aan alle kinderen: kom in je sportkleding naar de dienst! 

De dienst staat namelijk in het teken van sport en geloof. Ook je vrienden of vriendinnen (ook van je sportclub) mogen meekomen. Vraag maar eens of ze willen.

In deze dienst hebben we als gast Henri Ruitenberg, oud marathon schaatser en nu gastspreker van "Geloofshelden".

Aan het einde van de dienst is er een extra collecte bij de deur, deze is bestemd voor de "stichting Geloofshelden".  Deze collecte bevelen we van harte bij u en jullie aan. Met de opbrengst van collectes kunnen zij hun werk voortzetten. Voor meer informatie kijk op: www.geloofshelden.nl

Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen. Kunnen we nog even na praten over de dienst.


 

Dienst zondag 11 oktober 2015

Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur 

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

in samenwerking met de "commissie aangepaste diensten"

Intochtslied: Gezang 301 uit het Liedboek voor de Kerken

Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie t.b.v. onze adoptiekinderen

--

Deze dienst vieren we samen met mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: "Bij God thuis". Hoe zou het allemaal gaan bij God thuis, als je het vergelijkt met bij ons thuis? Muzikale begeleiding is er van Jaap en Alie de Jong (orgel en dwarsfluit). Ook zal er een soliste optreden! 


 

Dienst zondag 4 oktober 2015

Laatst bijgewerkt: zaterdag 03 oktober 2015 Gepubliceerd: zaterdag 03 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied: Gezang 293 uit het Liedboek voor de Kerken

Thema dienst is: 1 Corinthiërs 12 : 12 - 27 : "Er is maar één lichaam van Christus"

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Kerk en Israël

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier

In deze dienst worden tot ouderling bevestigd: Livius en Tietie Meinsma-Krol, de Snikke 30.