Dienst zondag 10 januari 2016

Laatst bijgewerkt: zondag 03 januari 2016 Gepubliceerd: zondag 03 januari 2016
Geschreven door Harm Tolsma

in "Nij Sion" te Niawier  

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Intochtslied / Voor de dienst: Gez. 517: 1 en 3 uit het Nieuwe Liedboek

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie t.b.v. adoptiekinderen

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier


 

Dienst zondag 3 januari 2016

Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 januari 2016 Gepubliceerd: maandag 28 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 3 januari a.s. komen wij als gemeente bij elkaar om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. We lezen in deze dienst over de besnijdenis van Jezus. En we staan erbij stil, dat de Heer naar wiens stem wij luisteren, in alles naast ons is komen staan. 

De dienst is in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur  

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema / lector: Jan Kuik / organiste: Janny van Dijk

Voor de aanvang van de dienst zingen we: uit het (nieuwe) Liedboek:  

Gezang 913: 1, 3 en 4 (de Fryske beriming): 

Mei de takomst tsjuster lykje,

feilich gean 'k oan Heite hân......

...............

dan sil ik my liede litte

sil Jo folgje as in bern


 

 

 

Dienst Oudejaarsavond

Laatst bijgewerkt: maandag 28 december 2015 Gepubliceerd: maandag 28 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

31 december a.s. in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied: Gez. 398: 1, 5 t/m 7 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Riel Dijkstra, Niawier


 

Dienst zondag 20 december 2015

Laatst bijgewerkt: donderdag 17 december 2015 Gepubliceerd: donderdag 17 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

4e Adventszondag

Deze dienst is in "Rehoboth", Metslawier  

Aanvang dienst: 9:30 uur:

Voiorganger in deze dienst: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Het Intochtslied voor deze zondag is: Lied 26 uit de bundel "Sjongend op wei"

De collecten zijn voor: 1. de Kerk 2. het Pastoraat

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier


 

Dienst zondag 12 december 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 07 december 2015 Gepubliceerd: maandag 07 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

3e Adventszondag

Deze dienst is in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het intochtslied (lied voor de dienst) is: Gezang 128 uit Liedboek voor de kerken

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk en 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

                                                       

In deze dienst zullen tevens de nieuw benoemde diakenen bevestigd worden. Door familieomstandigheden is een en ander even uitgesteld. Maar nu willen we toch ook officieel als gemeente de versterking van de diaconie vorm geven.

Als voorbereiding op Kerst willen wij deze zondag in de dienst bekende Engelse kerstliederen zingen (Christmas Carols) voorzien van een Nederlandse tekst.


 

Feestelijke dienst zondag 6 december 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 30 november 2015 Gepubliceerd: maandag 30 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

(Tweede Advent)

In kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang van de dienst: 9:30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het intochtslied (lied voor de dienst) is: Gezang 120 (Hef op uw hoofden, poorten wijd....)

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk en 2. Pastoraat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

 

Deze zondag staat de feestelijke heropening van Rehoboth gepland. De renovatie is voltooid. We hopen met een zeer feestelijke dienst de kerk opnieuw in gebruik te nemen. Het thema: "tijd om te luisteren", past hierbij heel goed. Dat is immers de reden waarom wij op zondag als gemeente samenkomen: om tijd te nemen om naar Gods stem te luisteren. Net zoals Maria deed in Nazareth, toen Gods bode bij haar op bezoek kwam.


Dienst zondag 29 november 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 23 november 2015 Gepubliceerd: maandag 23 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

PRAISEDIENST (1e adventszondag)

in tegenstelling wat in Geandewei staat, niet in Rehoboth, maar in NIJ SION te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur:

Voorganger in deze dienst de heer L. Blees, Damwoude

De collecten zijn voor: 1. de kerk, 2. voor Missionair werk / kerkgroei

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

                                                       -----

De dienst is mee voorbereid door de praise-commissie.
Het thema voor deze dienst zal “Stilte” zijn, dit naar aanleiding van Psalm 62.
Stil zijn voor God. Luisteren naar jezelf, naar God. Stil zijn in deze wereld, die altijd lawaai geeft. In het nieuwe liedboek in gezang 283 lezen we de woorden:

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het Woord, dat ons verblijdt.

Laten we op deze 1ste adventszondag, stil ….. verwachtingsvol op weg gaan naar Kerst, het geboortefeest van onze Heer en Heiland, door met elkaar God de lof toe te zingen, Hem te eren en te prijzen in Woord en lied!


Dienst 22 november 2015

Laatst bijgewerkt: maandag 23 november 2015 Gepubliceerd: maandag 16 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Eeuwigheidszondag

Dienst in Nij Sion te Niawier

Aanvang dienst 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied voor de dienst: Gezang 290: 1, 2 en 5  uit het liedboek voor de Kerken

Collecten tijdens de dienst zijn voor: 1. de Kerk 2. de Diaconie 

Dienstdoende koster is: Eric Turkstra, Niawier

--

Wij gedenken op deze zondag allen die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar. Voor allen die lid van onze gemeente waren steken familieleden een lichtje aan. Maar ook voor anderen uit onze directe omgeving, die wij niet met name noemen, wordt een licht aangestoken. En daarnaast krijgt ieder die daar behoefte toe heeft, in dierbare herinnering de gelegenheid een lichtje aan te steken.