Dienst van zondag 31 maart 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 01 april 2019 Gepubliceerd: maandag 25 maart 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Pieter Monsma, Middenmeer

4e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek, gezang 539: 1, 2, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Dienst van zondag 24 maart 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 25 maart 2019 Gepubliceerd: maandag 18 maart 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

3e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst uit het Liedboek, gezang 538, verzen 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /40-dagentijdcollecte/kinderen in de knel

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Bijzonderheden: Er is kindernevendienst.

Deze zondag is de derde zondag van de 40 dagen tijd. Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Zij gaan werken aan de verrassing voor de bewoners van De Skûle, die op de zondag voor Pasen, op Palmzondag daar zal worden uitgedeeld. In de kerkdienst staan wij op deze zondag samen stil bij het zogeheten derde kruiswoord van Jezus: Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder, Joh. 19:26,27.

GEDICHT

Christus is niet in de wereld gekomen

opdat wij Hem zouden begrijpen,

maar opdat wij ons aan Hem vastklampen,

opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen

in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.

                                                                                           Dietrich Bonhoeffer


Zondag 10 Maart viering Heilig Avondmaal

Laatst bijgewerkt: maandag 18 maart 2019 Gepubliceerd: zondag 24 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

 


 Aanvang dienst 09.30 uur in Nij Sion

Op zondag 10 maart vieren wij het Heilig Avondmaal in Nij Sion

Het zal een viering zijn waar wij het brood en de beker zittend zullen ontvangen

Onze eigen predikant Ds. L. Adema zal in deze dienst voorgaan,

waar wij het zullen hebben over Lucas 23 vers 34A

Vader vergeef het hun ,want zij weten niet wat zij doen.

 De Avondmaalscollecte van 10 maart gaat naar het Rode Kruis

voor de hulp aan vluchtelingen uit Venezuela.

Ook is er op woensdag 13 maart een dienst,

voor gewas en arbeid in de Kleastertsjerke te Niawier om 19.30 uur

Thema deze dienst is ; GOD laat groeien

Dienst van zondag 24 februari 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 24 februari 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Jan van der Meer, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 531: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 17 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: woensdag 13 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

in het kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 526 : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie /noodhulp

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Sjonggroep "de Sionsjongers" o.l.v. Zwaanette Dijkstra verleent zijn medewerking aan de dienst.

Thema van de dienst: Welke mensen feliciteert Jezus??


 

Dienst van zondag 10 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: vrijdag 08 februari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

DOOPDIENST

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Nieuwe liedboek 525 : 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Catechese en Educatie

Dienstdoende koster is: Hein  Braaksma, Niawier

Gedoopt worden: Matthijs Pel, zoon van Gerard en Hendrica Pel en Marin Verbeek, dochter van Sietze Verbeek en Tietsia Weidenaar. De familie Pel woont aan de Oerslach 6 in Metslawier en de familie Verbeek is woonachtig op het adres Master fan Loanstrjitte 16, eveneens in Metslawier.

We lezen over Johannes, die ook Jezus heeft gedoopt in de rivier de Jordaan.

Op 17 februari a.s. zullen de Sionsjongers zingen inde dienst.


 

 

Dienst van zondag 3 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: maandag 28 januari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Praisedienst

in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier 

Aanvang dienst: 10.00 uur

Leiding dienst: dhr. T. van der Velde, Buitenpost, met medewerking van "SOON RETURN"

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/ werelddiaconaat project Moldavië

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

Een praisedienst in Rehoboth. Lofprijzing door muziek, liederen en gesproken Woord. Deze dienst zal door Theun van der Velde uit Buitenpost worden geleid. De muziek komt deze keer van Gospelband “Soon Return”. Het thema voor deze morgen zal zijn “De Kracht van het verboden Boek”. Om jou / u  alvast wat info te geven: de Schriftlezingen zijn uit Mattheüs 4: 1-11 (Jezus in de woestijn / verzoekingen) en 2 Timotheüs 3: 16. Benieuwd hoe dit in de dienst zal worden uitgewerkt? We zien u en jou graag komen. Van harte welkom!

De praisecommissie 


 

Dienst van zondag 27 januari 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 28 januari 2019 Gepubliceerd: donderdag 24 januari 2019
Geschreven door Harm Tolsma

Gezinszondag

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Vanaf 9.30 koffiedrinken

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 524: 1, 4 en 5 uit nieuwe liedboek

Collecten: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

Bijzonderheden: Tevens kinderneven- en tienerdienst