Zondag 5 april

Laatst bijgewerkt: zondag 29 maart 2020 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Palm Pasen

9:30 uur:            dhr. W. Feddema (PG Hantum)

 

Donderdag 9 april     Witte Donderdag

19:30 uur:          Ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)

Vrijdag 10 april   Goede Vrijdag

19:30 uur:          Ds L. Adema (PG Metslawier – Niawier)

Zaterdag  11 april  Stille Zaterdag

20:30 uur:          Ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum)

Zondag 12 april  1e Paasdag

9:30 uur:            Ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)

Maandag 13 april 2e Paasdag

9:30 uur:            Ds. G. van Wieren

 

Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum.

De samenwerkende gemeentes zijn die van

Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.

Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, zie daarvoor onderstaande suggesties.

Diaconie:           Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie:           Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte

Diaconie:           Bedrag over maken naar diaconie van eigen gemeente

Kerk:                   Bedrag over maken naar eigen gemeente.

De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum

Zie ook op de website van uw gemeente, daar zal een link worden geplaatst naar de uitzending.

Hits: 795