Dienst van zondag 2 juni 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 03 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 27 mei 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in doarpshûs "Nij Sion" te Niawier.

Aanvang dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. L. de Jong, Rinsumageest

Te zingen voor de dienst uit het nieuwe liedboek lied 666 verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Eric Turkstra, Niawier


Hits: 2484