Dienst van zondag 12 mei 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 12 mei 2019 Gepubliceerd: maandag 06 mei 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkcentum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de kerken, lied 223 verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk  2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is Doede Douma, Metslawier

Moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?


Hits: 2459