Dienst van zondag 9 september 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Praisedienst

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei - bundel, lied 23: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

De dienstdoende koster is: Doede Douma


 

Hits: 58