Dienst van zondag 29 juli 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 30 juli 2018 Gepubliceerd: dinsdag 24 juli 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke aan de Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 165: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Hits: 250