Dienst van zondag 24 september 2017 (STARTZONDAG)

in kerkelijk centrum "RËHOBOTH" te  Metslawier

Aanvang: 10.00 uur: Vanaf half 10 staat de koffie,thee of limonade klaar

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: samen zingen uit het Evangelische Liedboek lied 203: 1 t/m 4

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Vredeswerk

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier


Uitnodiging voor de start van het winterwerk op zondag 24 september in Rehoboth in Metslawier

Het thema is: "Open Huis!" Het belooft een breed programma te worden voor jong en oud.  U/ jullie zijn daarom hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie met iets lekkers voor u en jou klaar. Daarna een dienst met een luchtig karakter. Dan even tijd voor een spel voor jong en oud. U mag ook supporter zijn. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen jullie gezellig even bij praten. Als slot een heerlijke gezamenlijke brunch.

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder, is er op 6 oktober om 18.00 uur een proeverij. Dit is in de Schakel in Metslawier. De catechisanten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Jullie vrienden of vriendinnen zijn ook van harte welkom, neem ze gerust mee. Noteert u/ jij alvast de beide data?

Hits: 257