Dienst van zondag 10 september 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei bundel, lied 156: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is deze zondag: Sjoerd van Dellen, Niawier


Hits: 527